Nieuws

Kerkengids Amsterdam online!

Kerkengids Amsterdam online!

14 april 2021 By Luuk Verstijnen

Vanaf heden is de Kerkengids Amsterdam online. In deze digitale gids zijn gegevens te vinden van christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder Amstel. De Raad van Kerken Amsterdam was betrokken bij de totstandkoming. Dit is de link naar de website: https://kerkengidsamsterdam.nl/

De Staat van de Rechtvaardigheid – de zaak Samuel

6 april 2021 By beheerder

Op 7 mei gaat in première De Staat van de Rechtvaardigheid – De zaak Samuel. Een productie van NT Gent en Lara Staal, in samenwerking met Here to Support. In haar serie De Staat van… neemt theatermaker en curator Lara Staal telkens een fundamentele waarde van onze westerse samenleving onder de loep. Het vierde deel van de serie, De Staat van de Rechtvaardigheid, bijt zich vast in De Zaak Samuel, het waargebeurde verhaal van een jongen uit Eritrea die op zijn dertiende naar Europa vlucht. Zijn verhaal is dat van duizenden Eritrese jongens tussen de 16 en 25 jaar die de voorbije jaren via Sudan, de Sahara en Libië naar Europa zijn gevlucht en onderweg allerlei vormen van uitbuiting meemaken. Op het moment dat hun asielzaak wordt afgewezen, hebben ze nauwelijks nog toegang tot adequate zorg of opvang.

HET VERHAAL VAN SAMUEL

Samuel is 15 als hij in 2018 Europa binnenkomt. Twee jaar daarvoor is hij zijn thuisland ontvlucht om te ontkomen aan het schrikbewind dat er al 25 jaar lang heerst. Samuel vlucht via Libië, een tocht die vaak wordt beschreven als de drietrapshel. Daarna waagt hij zich de Middellandse Zee op. Bewusteloos wordt hij in Italië door een boot van Artsen zonder Grenzen aan land gebracht. Een meereizende volwassene probeert zijn leeftijd te schatten en geeft lukraak 1 januari 2001 als geboortedatum op, een datum die Samuel jaren zal achtervolgen. Hij reist door naar Nederland maar wordt daar niet erkend als minderjarige. Op zijn zestiende komt hij op straat terecht. Er knapt iets in Samuels hoofd. Pas op zijn 17e mag hij voor een kinderrechter verschijnen die hem eindelijk als kind erkent. Hij krijgt een voogd toegewezen, mag naar school en krijgt verblijfspapieren.

De zaak Samuel is er één uit de duizenden. Sinds twee jaar arriveren er steeds meer jongeren uit Eritrea in Europa die er vaak zeer slecht aan toe zijn. Toch krijgen ze in landen als Nederland of België na afwijzing van hun asielaanvraag nauwelijks hulp. Ondanks hun extreem kwetsbare staat verwijst Nederland hen telkens terug naar het land van registratie, ook al weet iedereen dat Italië die grote toestroom niet aankan en de registratie-procedures zeer chaotisch verlopen.

DE STAAT VAN DE RECHTVAARDIGHEID

Door de corona-pandemie is besloten De Staat van de Rechtvaardigheid – De Zaak Samuel in een kortfilm te gieten. Hiervoor werkte Lara Staal nauw samen met filmmaker Pascal Poisonnier. Via Samuel’s verhaal, voorgedragen door acteur Adam Kissequel, probeert de film grip te krijgen op de immense onrechtvaardigheid in ons huidige asielbeleid. Na Samuel’s aanklacht volgt een gesprek onder leiding van experts, zowel over de internationale situatie (in het Engels) als over de situatie in Vlaanderen (in het Nederlands). Het publiek wordt tijdens het gesprek actief betrokken.

Deze sprekers vergezellen ons in het debat:

de internationale mensenrechtenadvocaat Omer Shatz

de Eritrese mensenrechtenactivist Meron Estefanos

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi

HERE TO SUPPORT

Voor De Staat van de Rechtvaardigheid werkt Lara Staal nauw samen met Here to Support, een Amsterdamse organisatie die samenwerkt met vluchtelingen in limbo. Here to Support zet, naast belangenbehartiging, ook in op het opzetten van artistieke projecten die zichtbaarheid bieden aan vluchtelingen die geen verblijfstatus hebben maar ook niet terug kunnen naar het land van herkomst.

Steun een voedselproject in A’dam

6 april 2021 By beheerder

Inmiddels worden er 2800 voedselpakketten per week uitgereikt, via:

Nieuw-West: Braziliaanse distributie in de Pauluskerk

Centrum: Wereldhuis, Huis van de Wijk, Volksbond Street cleaners

Noord: distributie Floracenter, distributie Molenwijk/Helpende Handen, distributie De Banne

Zuid-Oost: All Saints Parish, Love Christian Center, Lutherse Diaconie, MCTC, Treasures, Ghanese Baptist Church, Presbiterian Kerk, Vice Versa, Carabic, Jepi Makandra.

Hebt u contactgegevens van deze groepen nodig? Mail ons op: redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

U kunt doneren – volg de aanwijzingen op http://www.humanaidnow.org/donate

Meer informatie op http://www.humanaidnow.org/amsterdam

Een gedoogstatus voor ongedocumenteerden?

6 april 2021 By beheerder

Webinar van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam

i.s.m. Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt  www.stichtinglos.nl)

Met deskundige Jeroen Doomernik en ombudsman van de Metropool Amsterdam Arre Zuurmond

Donderdag 22 april, 16.00-17.30 uur

Aanmelding bij Frans Zoer  frans.zoer@hotmail.com

Na aanmelding ontvang je in de week voorafgaand aan het webinar de zoomlink.

In dit webinar willen we verkennen wat het Duitse beleid inzake ‘Duldung’ van mensen zonder papieren inhoudt en voor Nederland zou kunnen betekenen. We nodigen iedereen die, vanuit de kerken, als buddy of vanuit een ngo, betrokken is bij de situatie van ongedocumenteerden, van harte uit het webinar te volgen!

Directe aanleiding vormt de uitzichtloze situatie van afgewezen asielzoekers die geen status krijgen en ook niet uitgezet kunnen worden. Zij blijven steken in het asielgat, een juridisch limbo zonder perspectief, met als effect: een leven van ongezonde afhankelijkheid en apathie. De afgelopen jaren ontwikkelden het ASKV en BOOST activeringsprogramma’s, met trainingen en praktijkleertrajecten. Ook het Wereldhuis bood trainingen om zelfredzaamheid te vergroten. Here to Support helpt hen als kleine ondernemer inkomsten te verwerven en de Taakgroep Vluchtelingen lanceerde in 2016 de Actie Steun Ongedocumenteerden waardoor mensen zonder papieren allerlei activiteiten (zoals catering en schoonmaak) kunnen doen voor verschillende kerken. Kerken organiseerden ook taallessen en taalcafés.   Maar meer is nodig!!

De Nederlandse Vreemdelingenwet biedt geen mogelijkheden voor vluchtelingen in het asielgat. Biedt het Duitse Duldung een goed perspectief? Een gedoogstatus, een wettelijke mogelijkheid voor ongedocumenteerden om – officieel in afwachting van uitzetting – opleidingen te volgen en werk te vinden, met na verloop van jaren onder voorwaarden zelfs een uitzicht op legalisering. Hoe werkt dat?? En wat zijn de mogelijkheden en condities om het naar Nederland te vertalen?

Programma  

16.00 uur             Welkom en inleiding, door Jan van der Meulen voorzitter Taakgroep Vluchtelingen

                               Vragen kun je stellen via de chat; aan het eind wordt een aantal in gesprek gebracht

16.10 uur             een praktijkverhaal van BOOST: training en activering

16.20 uur             Wat is Duldung

                               Presentatie door dr Jeroen Doomernik, universitair hoofddocent aan de UvA

16.40 uur             werken aan zelfredzaamheid – een korte video

16.50 uur            En kan dat ook in Nederland?

Gesprek met Jeroen Doomernik en Arre Zuurmond, o.l.v. Rian Ederveen

17.00 uur             Beantwoording van vragen uit de chat

17.20 uur             Op weg naar een ‘campagne’ Gedoogbeleid in Nederland?

17.25 uur             Afsluiting

Informatie over de sprekers:

Rian Ederveen

Coördinator van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt, lid van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.

Publiceerde o.a. https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-nationaal-migratiedebat-nederland-kan-kiezen-voor-het-duitse-model

Jeroen Doomernik

Universitair hoofddocent bij de UVA, internationale ervaring op het gebied van mondiale migratie en asielbeleid, publiceerde o.a. Refugee Reception within a common European asylum system: looking at convergences and divergences through a local-to-local comparison, The City as an Agent of Refugee Integration.

Arre Zuurmond

Ombudsman Metropool Amsterdam, publiceerde recent De Onzichtbaren (documentaire en rapport over ongedocumenteerden in Amsterdam en Nederland). Zie: https://www.ombudsmanmetropool.nl/Nieuws-Publicaties/article/1298/Ombudsman-vraagt-aandacht-voor-kwetsbaarheid-ongedocumenteerden?category=100

Renate Bos was mede-onderzoeker voor dit rapport en werkte voorheen bij het Wereldhuis  van de  Protestantse en Lutherse Diaconie.

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving publiceerde twee korte overzichten van wat Duldung in Duitsland inhoudt; zie: https://www.kis.nl/artikel/nieuwe-kis-publicatie-biedt-inzicht-duitse-aanpak

= = =

Een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam

Een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam

2 april 2021 By Luuk Verstijnen

Onder deze titel is een film gemaakt met bijdragen van 11 koren uit evenzoveel lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam.

CORONAVIERING op de drempel van de Stille Week

CORONAVIERING op de drempel van de Stille Week

13 maart 2021 By Luuk Verstijnen

Zondag 28 maart , aanvang 19.00 uur

Livestream, te volgen via de website van de St. Nicolaasbasiliek: www.nicolaas-parochie.nl

gesprek met burgemeester Halsema en wethouder Groot Wassink

gesprek met burgemeester Halsema en wethouder Groot Wassink

13 maart 2021 By Luuk Verstijnen

Op woensdagmiddag 3 maart vond er op initiatief van de Raad van Kerken Amsterdam (RvdKA) een ontmoeting plaats tussen burgemeester Femke Halsema, wethouder Rutger Groot Wassink en vertegenwoordigers van Amsterdamse kerken. 

Een nieuw Beleidsplan voor de Raad van Kerken Amsterdam

Een nieuw Beleidsplan voor de Raad van Kerken Amsterdam

3 februari 2021 By Luuk Verstijnen

De Algemene Vergadering van de Raad van Amsterdam heeft op 21 januari een nieuw Beleidsplan voor 2021 en 2022 vastgesteld. Het heeft als titel: “Als kerken samen present in Amsterdam”.

Anna Verbeek nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam

Anna Verbeek nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam

3 februari 2021 By Luuk Verstijnen

In de online gehouden Algemene Vergadering van 21 januari heeft Henk Meulink het voorzitterschap van de Raad van Kerken Amsterdam overgedragen aan Anna Verbeek.

Asielbeleid: Herstel het humanitair vangnet – én gebruik de lokale betrokkenheid!

26 januari 2021 By beheerder

Tot mei 2019 kende het Nederlandse asielbeleid de zgn. ‘discretionaire bevoegdheid’. Dat hield in dat een bewindspersoon (tegenwoordig de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) in schrijnende asielgevallen op basis van maatwerk-informatie van lokale betrokkenen (huisartsen, de burgemeester,  plaatselijke hulporganisaties, kerken, enz.) een verblijfsvergunning kan verlenen tegen het oordeel van de IND in.

In 2019 werd dat element uit het asielbeleid gesloopt (er bleef een uiterst summiere bevoegdheid voor de directeur IND over, die sindsdien tot 4  corrigerende besluiten heeft geleid). Hulpverleners en experts zijn van oordeel dat de discretionaire bevoegdheid absoluut noodzakelijk is. We kennen in Nederland een uiterst strikt asiel- en migratiebeleid. Door toepassing van de discretionaire bevoegdheid kan de staatssecretaris beleid dat voor een individu inhumaan uitpakt, corrigeren.

Daarom zijn VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) een belangrijke lobby gestart en bepleiten ze dringend de discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon te herstellen. In het rapport Een humanitair vangnet in schrijnende situaties tonen de organisaties nut en noodzaak van de discretionaire bevoegdheid in het asiel- en migratiebeleid aan, op basis van verschillende – juridische en maatschappelijke – expertise. Klinkende namen steunen deze lobby, van Adriana van Dooijeweert (vrz. College voor de Rechten van de Mens en van Stichting Migratierecht Nederland), de Haarlemse burgemeester Jos Wienen,  hoogleraar rechtssociologie Ashley Terlouw, tot de in Amsterdamse kringen bekende Corinne de Klerk (advocaat vreemdelingenrecht). – Het rapport van 6 pagina’s vindt u hier.

Asielzoekers en overheid (en hulpverleners…) zijn gebaat bij vlotte procedures, een reële geloofwaardigheidsbeoordeling en asielbeleid dat recht doet aan de veiligheidssituatie in landen van herkomst. Hoe langer asielzoekers in Nederland verblijven zonder vergunning, hoe meer dat alles onder druk staat. Ten onrechte vreest de Nederlandse overheid ‘aanzuigende werking’ bij maatwerkbeleid. Een lang verblijf zonder vergunning heeft vooral te maken met (reële) angst voor terugkeer en langdurige procedures waarin mensen zijn verwikkeld. Ondertussen gaan kinderen hier naar school, er ontstaan sociale contacten en men raakt geworteld in de Nederlandse samenleving. Dit kan (in combinatie met ander factoren) tot schrijnende situaties leiden.

Er is te allen tijde een ‘humanitair vangnet’ nodig om, indien nodig en wenselijk, een schrijnende situatie op te lossen m.b.v. de expertise en betrokkenheid op lokaal niveau en dus m.b.v. van de discretionaire bevoegdheid. Het vreemdelingenbeleid ís immers niet ‘sluitend’. Dat is het nooit geweest en dat zal het ook nooit worden. De complexe problematiek van uitzonderlijke zaken is niet te vatten in het ingekaderde vreemdelingenbeleid. Het blijft mensenwerk en het moet menselijk blijven. Dus: zolang het niet lukt in Nederland over te stappen op werkelijk humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid in lijn met de internationale regelgeving op het gebied van mensenrechten,  verdient deze lobby zeker onze steun!

NB: De discretionaire bevoegdheid is per 1 mei 2019 afgeschaft, als uitruil tegen een eenmalige verruiming van het Kinderpardon (de ‘Kinderpardondeal’). We weten inmiddels wat deze beschamende koehandel heeft opgeleverd…

Hoe vaccineert Amsterdam tienduizenden ongedocumenteerden?

26 januari 2021 By beheerder

Tienduizenden ongedocumenteerden verblijven illegaal in Amsterdam en hebben geen burgerservicenummer, waardoor ze lastig aan zorg komen. De overheid zegt dat vaccineren ook voor deze groep straks moet kunnen, maar hoe vaccineer je mensen die onder de radar willen blijven?

Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld en Gianni da Costa, die zich al jarenlang als vrijwilliger voor ongedocumenteerde gezinnen inzet, maken zich ernstig zorgen. Lees het artikel: https://www.at5.nl/artikelen/206684/hoe-vaccineert-amsterdam-tienduizenden-ongedocumenteerden

Werkplan 2021

26 januari 2021 By beheerder

Taakgroep Vluchtelingen: andere tijden, andere werkvormen – andere taakstelling

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bestaat sinds de jaren ’80. Hij brengt aan de Raad van Kerken van Amsterdam en de afzonderlijke kerken signalen en adviezen uit over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam.

De opdracht van de taakgroep kon de afgelopen jaren als volgt worden samengevat:

 • de kerken en christelijke organisaties informeren en bemoedigen[1] in hun betrokkenheid bij de actuele situatie van vluchtelingen in de stad/hun stadsdeel; stimuleren van samenwerking tussen Amsterdamse kerken en hulporganisaties op dit gebied
 • de gemeente Amsterdam (bestuurders en raadsleden) steeds opnieuw aanspreken op een barmhartig en rechtvaardig beleid m.b.t. vluchtelingen; dit doet de taakgroep door deel te nemen aan gezamenlijk overleg en de lobby van Amsterdamse hulporganisaties[2] op het terrein van vluchtelingen;
 • waar mogelijk bijdragen aan landelijke kerkelijke actie. Daarbij zijn Kerk in Actie (PKN), projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Nederland, en INLIA onze kanalen, dan wel onze onmisbare sparringpartners, in overleg en lobby richting de overheid.

Door de jaren heen is de Taakgroep een trefpunt geworden voor Amsterdamse kerken, c.q. kerkelijke organisaties[3] die in Amsterdam actief zijn op het gebied van (hulp aan) vluchtelingen, en ook voor hulporganisaties en niet-geïnstitutionaliseerde steungroepen[4] die samenwerken in de lobby voor vluchtelingen. Het ging en gaat daarbij steeds om:

 1. vluchtelingen die naar het oordeel van de kerken onbarmhartig en onrechtvaardig worden bejegend door de overheid,
 2. de meest kwetsbaren onder hen; in het bijzonder ongedocumenteerde asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen maar die onmogelijk terug kunnen naar hun land van herkomst (omdat ofwel hun land hen de toegang weigert ofwel omdat de omstandigheden zo slecht zijn, dat ze geen veilig leven kunnen leiden),
 3. statushouders die wegwijs worden gemaakt door de kerk, met taalles, maaltijden en andere activiteiten,
 4. en sinds de corona pandemie: migranten (met en zonder verblijfsvergunning) voor wie in Amsterdam onvoldoende hulp is.

Steeds ging de meeste aandacht uit naar de doelgroep onder punt 2. Sinds 2012 namen Amsterdamse kerken verschillende keren actief deel aan kerkasiel acties. De Taakgroep-bijeenkomsten ontwikkelden zich tot een breed platform waar kerkelijke en buitenkerkelijke hulpverleners en lobbyisten elkaar troffen. Het Platform van de Taakgroep Vluchtelingen was bij uitstek een plek waar vanuit allerlei hoeken in de samenleving verhalen over hulp aan met name ongedocumenteerde vluchtelingen werden gedeeld en actie werd gesmeed. De kerkasiel-acties en de lobby vanuit het Platform droegen bij aan het beleid van de gemeente Amsterdam om extra te investeren in de landelijke pilot voor uitgebreide opvang van asielzoekers het LVV-programma: eindelijk een 24-uurs-opvang + een serieus onderzoekstraject, voor véél asielzoekers.

Het veld waarin de Taakgroep Vluchtelingen en de kerken actief zijn, blijft sterk in beweging: steeds minder mensen vanuit de kerken kwamen naar de Platformbijeenkomsten. Met de verruimde Amsterdamse LVV-pilot ontstond een ‘derde’ poot in het overlegcircuit van kleine en grote ngo’s, die een sterke lobby organiseren; inmiddels zijn er drie verschillende stedelijke overleggen rondom asielzoekers: het Breed Stedelijk Overleg Ongedocumenteerden, het Gelagkamer Overleg en nu ook de Klankbordgroep bij de Regiegroep Ongedocumenteerde vluchtelingen;. (NB: db-leden van de Taakgroep participeren actief in alle drie).

Effect: de Taakgroep-bijeenkomsten zijn geen platform meer en hebben een veel minder prominente taak en rol.

Daarnaast lijkt corona het kerkelijk overleg over vluchtelingen te hebben platgelegd. In ieder geval hebben we sinds het voorjaar geen bijeenkomst kunnen organiseren, noch via zoom, noch live.

Het db belegde daarom op 14 januari 2021 een online-bijeenkomst en vroeg deelnemers mee te denken over wat de Taakgroep te doen staat. Om te beginnen lijkt het verstandig dat de Taakgroep zich nadrukkelijker wendt naar de kerken, i.h.b. die kerken die zich inzetten voor vluchtelingen (met en zonder status). Daarbij is het belangrijk om samenwerking tussen db en actieve kerken te zoeken. Voor 2021 betekent dat concreet:

 • regelmatig (waar mogelijk maandelijks) verspreidt het db een digitale nieuwsbrief voor kerkelijk Amsterdam en voor andere betrokkenen en geïnteresseerden; daarin waar mogelijk een concrete hulpactie noemen (zodat de lokale kerk iets kan ‘doen’); waar mogelijk ook een tekst die kan worden overgenomen door eigen kerkbladen
 • 2 x per jaar organiseert het db een thema-bijeenkomst, met een externe spreker en met inbreng vanuit de kerken; voor 2021 wordt gedacht aan thema’s ‘Duldung’ en ‘Armoede en migranten’
 • als de lockdown is opgeheven: ‘regionaal’ bijeenkomsten te beleggen (in oost, west, noord, zuid). Daarvoor benadert het db per keer enkele contactpersonen uit de betreffende regio met de vraag samen een bijeenkomst voor te bereiden. “De Taakgroep komt naar u toe”
 • db-leden nemen deel aan drie stedelijke overlegplatforms waar diverse hulporganisaties elkaar treffen rond de hulp aan/lobby voor ongedocumenteerden
 • jaarlijks stelt het db van de Taakgroep het werk voor vluchtelingen aan de orde in de algemene vergadering van de RvKA (presentatie + gesprek)
 • de Taakgroep doet mee in de organisatie/uitvoering van de jaarlijkse Allerzielenherdenking, voor vluchtelingen die aan de Europese grenzen om het leven (zijn ge)komen (db is eerste aanspreekpunt)
 • als de lockdown is opgeheven: steeds weer acties onder de aandacht van de kerken brengen die erop gericht zijn vluchtelingen een menswaardig bestaan te geven, zoals de actie Steun Ongedocumenteerden van de Taakgroep (waarbij aan kerken en kerkleden wordt gevraagd asielzoekers financieel te steunen en om hen bezigheden en activiteiten aan te bieden) en acties van ASKV en LOS, gericht op zinvolle dagbesteding voor asielzoekers, ongeacht hun status (scholing en werk)

De naam en de ‘opdracht’ van de Taakgroep, zoals geformuleerd aan het begin van deze notitie, blijven ongewijzigd. We denken dat het goed is als de Taakgroep blijft bestaan en de kerken blijft stimuleren op te komen voor barmhartigheid en recht voor vluchtelingen en asielzoekers: ‘de vreemdeling in uw midden’.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[1] Elkaar bemoedigen door ervaringen uit te wisselen en voorstellen te ontwikkelen voor manieren om de eigen kerk te betrekken bij vluchtelingenvraagstukken (op Amsterdams en landelijk niveau); leren van elkaar en van deskundigen; en theologische en praktische doordenking van de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen

[2] Grotere en kleinere ngo’s als ASKV, Vluchtelingenwerk, Amsterdam City Rights

[3] Parochies, wijkkerken, Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, Lutherse diaconie, Team Kerkbed

[4] Van ASKV en Vluchtelingenwerk tot Steungroep We Are Here en Amsterdam City Rights

1 2 3 4 25
Print deze pagina: