Nieuws

Internationale herdenkingsbijeenkomst van drugsslachtoffers

Internationale herdenkingsbijeenkomst van drugsslachtoffers

12 juli 2021 By Luuk Verstijnen

Beste mensen,

De Internationale herdenkingsbijeenkomst van drugsslachtoffers is dit jaar op 14 juli a.s. in de Mozes en Aaronkerk aan het Waterlooplein. Al jarenlang doen we dit samen met de MDHG, de belangenvereniging van drugsgebruikers. De deuren gaan open om 16.45 uur. De herdenking begint om 17.00 uur. Na afloop krijgt u een maaltijd-to-go mee. Vanwege corona is een aanmelding gewenst bij leonie@mdhg.nl. Het thema is dit jaar “(g)een gezicht”. U bent van harte welkom.

Een hartelijke groet, mede namens de collega’s van het Drugspastoraat en de MDHG,
Mark Lieshout.

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam zomer 2021

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam zomer 2021

12 juli 2021 By Luuk Verstijnen

Beste lezer,

Juli 2021 – we gaan de zomer in met de hoop op een nieuw normaal.

Enkele punten

15 juni 2021 By beheerder

De oude BBB-locaties Walborg en Schuitenhuisstraat zijn gesloten. Bewoners zijn verhuisd naar de nieuwe plekken, waarvan er nu zes in gebruik zijn. In juli wordt Overhoeksplein in gebruik genomen, en Marnixstraat eind van de zomer. Dan wordt de grote locatie Derkinderenstraat gesloten.

Door corona werd begeleiding ernstig bemoeilijkt, ook omdat op landelijk niveau de asielketen stil kwam te liggen. Niettemin heeft 44% van de deelnemers aan het LVV-traject een duurzame (12 %) of semi-duurzame (32%) oplossing bereikt (dit is: verblijfsvergunning, tijdelijke status, nieuwe aanvraag of terugkeer). Voor 51% bleek dit niet mogelijk. Aangetekend wordt dat er meer mensen zijn teruggekeerd dan vermeld, omdat ze niet allen in de LVV werden meegeteld; dat zal voortaan wel gebeuren.

Verbeterpunten liggen in: aanpassing van het proces van begeleiding en overleg, zorg voor medisch kwetsbaren, en gebrek aan juridische mogelijkheden, doordat de IND-medewerkers geen beslissingen mogen nemen terwijl de discretionaire bevoegdheid is afgeschaft.

Draagvlak voor de opvanglocaties in de buurt wordt vooraf gemeten, waarna per locatie een commissie wordt ingesteld om evt. klachten te inventariseren. De ervaringen zijn positief en de onrust neemt snel af.

Kerkengids Amsterdam online!

Kerkengids Amsterdam online!

14 april 2021 By Luuk Verstijnen

Vanaf heden is de Kerkengids Amsterdam online. In deze digitale gids zijn gegevens te vinden van christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder Amstel. De Raad van Kerken Amsterdam was betrokken bij de totstandkoming. Dit is de link naar de website: https://kerkengidsamsterdam.nl/

De Staat van de Rechtvaardigheid – de zaak Samuel

6 april 2021 By beheerder

Op 7 mei gaat in première De Staat van de Rechtvaardigheid – De zaak Samuel. Een productie van NT Gent en Lara Staal, in samenwerking met Here to Support. In haar serie De Staat van… neemt theatermaker en curator Lara Staal telkens een fundamentele waarde van onze westerse samenleving onder de loep. Het vierde deel van de serie, De Staat van de Rechtvaardigheid, bijt zich vast in De Zaak Samuel, het waargebeurde verhaal van een jongen uit Eritrea die op zijn dertiende naar Europa vlucht. Zijn verhaal is dat van duizenden Eritrese jongens tussen de 16 en 25 jaar die de voorbije jaren via Sudan, de Sahara en Libië naar Europa zijn gevlucht en onderweg allerlei vormen van uitbuiting meemaken. Op het moment dat hun asielzaak wordt afgewezen, hebben ze nauwelijks nog toegang tot adequate zorg of opvang.

HET VERHAAL VAN SAMUEL

Samuel is 15 als hij in 2018 Europa binnenkomt. Twee jaar daarvoor is hij zijn thuisland ontvlucht om te ontkomen aan het schrikbewind dat er al 25 jaar lang heerst. Samuel vlucht via Libië, een tocht die vaak wordt beschreven als de drietrapshel. Daarna waagt hij zich de Middellandse Zee op. Bewusteloos wordt hij in Italië door een boot van Artsen zonder Grenzen aan land gebracht. Een meereizende volwassene probeert zijn leeftijd te schatten en geeft lukraak 1 januari 2001 als geboortedatum op, een datum die Samuel jaren zal achtervolgen. Hij reist door naar Nederland maar wordt daar niet erkend als minderjarige. Op zijn zestiende komt hij op straat terecht. Er knapt iets in Samuels hoofd. Pas op zijn 17e mag hij voor een kinderrechter verschijnen die hem eindelijk als kind erkent. Hij krijgt een voogd toegewezen, mag naar school en krijgt verblijfspapieren.

De zaak Samuel is er één uit de duizenden. Sinds twee jaar arriveren er steeds meer jongeren uit Eritrea in Europa die er vaak zeer slecht aan toe zijn. Toch krijgen ze in landen als Nederland of België na afwijzing van hun asielaanvraag nauwelijks hulp. Ondanks hun extreem kwetsbare staat verwijst Nederland hen telkens terug naar het land van registratie, ook al weet iedereen dat Italië die grote toestroom niet aankan en de registratie-procedures zeer chaotisch verlopen.

DE STAAT VAN DE RECHTVAARDIGHEID

Door de corona-pandemie is besloten De Staat van de Rechtvaardigheid – De Zaak Samuel in een kortfilm te gieten. Hiervoor werkte Lara Staal nauw samen met filmmaker Pascal Poisonnier. Via Samuel’s verhaal, voorgedragen door acteur Adam Kissequel, probeert de film grip te krijgen op de immense onrechtvaardigheid in ons huidige asielbeleid. Na Samuel’s aanklacht volgt een gesprek onder leiding van experts, zowel over de internationale situatie (in het Engels) als over de situatie in Vlaanderen (in het Nederlands). Het publiek wordt tijdens het gesprek actief betrokken.

Deze sprekers vergezellen ons in het debat:

de internationale mensenrechtenadvocaat Omer Shatz

de Eritrese mensenrechtenactivist Meron Estefanos

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi

HERE TO SUPPORT

Voor De Staat van de Rechtvaardigheid werkt Lara Staal nauw samen met Here to Support, een Amsterdamse organisatie die samenwerkt met vluchtelingen in limbo. Here to Support zet, naast belangenbehartiging, ook in op het opzetten van artistieke projecten die zichtbaarheid bieden aan vluchtelingen die geen verblijfstatus hebben maar ook niet terug kunnen naar het land van herkomst.

Steun een voedselproject in A’dam

6 april 2021 By beheerder

Inmiddels worden er 2800 voedselpakketten per week uitgereikt, via:

Nieuw-West: Braziliaanse distributie in de Pauluskerk

Centrum: Wereldhuis, Huis van de Wijk, Volksbond Street cleaners

Noord: distributie Floracenter, distributie Molenwijk/Helpende Handen, distributie De Banne

Zuid-Oost: All Saints Parish, Love Christian Center, Lutherse Diaconie, MCTC, Treasures, Ghanese Baptist Church, Presbiterian Kerk, Vice Versa, Carabic, Jepi Makandra.

Hebt u contactgegevens van deze groepen nodig? Mail ons op: redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

U kunt doneren – volg de aanwijzingen op http://www.humanaidnow.org/donate

Meer informatie op http://www.humanaidnow.org/amsterdam

Een gedoogstatus voor ongedocumenteerden?

6 april 2021 By beheerder

Webinar van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam

i.s.m. Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt  www.stichtinglos.nl)

Met deskundige Jeroen Doomernik en ombudsman van de Metropool Amsterdam Arre Zuurmond

Donderdag 22 april, 16.00-17.30 uur

Aanmelding bij Frans Zoer  frans.zoer@hotmail.com

Na aanmelding ontvang je in de week voorafgaand aan het webinar de zoomlink.

In dit webinar willen we verkennen wat het Duitse beleid inzake ‘Duldung’ van mensen zonder papieren inhoudt en voor Nederland zou kunnen betekenen. We nodigen iedereen die, vanuit de kerken, als buddy of vanuit een ngo, betrokken is bij de situatie van ongedocumenteerden, van harte uit het webinar te volgen!

Directe aanleiding vormt de uitzichtloze situatie van afgewezen asielzoekers die geen status krijgen en ook niet uitgezet kunnen worden. Zij blijven steken in het asielgat, een juridisch limbo zonder perspectief, met als effect: een leven van ongezonde afhankelijkheid en apathie. De afgelopen jaren ontwikkelden het ASKV en BOOST activeringsprogramma’s, met trainingen en praktijkleertrajecten. Ook het Wereldhuis bood trainingen om zelfredzaamheid te vergroten. Here to Support helpt hen als kleine ondernemer inkomsten te verwerven en de Taakgroep Vluchtelingen lanceerde in 2016 de Actie Steun Ongedocumenteerden waardoor mensen zonder papieren allerlei activiteiten (zoals catering en schoonmaak) kunnen doen voor verschillende kerken. Kerken organiseerden ook taallessen en taalcafés.   Maar meer is nodig!!

De Nederlandse Vreemdelingenwet biedt geen mogelijkheden voor vluchtelingen in het asielgat. Biedt het Duitse Duldung een goed perspectief? Een gedoogstatus, een wettelijke mogelijkheid voor ongedocumenteerden om – officieel in afwachting van uitzetting – opleidingen te volgen en werk te vinden, met na verloop van jaren onder voorwaarden zelfs een uitzicht op legalisering. Hoe werkt dat?? En wat zijn de mogelijkheden en condities om het naar Nederland te vertalen?

Programma  

16.00 uur             Welkom en inleiding, door Jan van der Meulen voorzitter Taakgroep Vluchtelingen

                               Vragen kun je stellen via de chat; aan het eind wordt een aantal in gesprek gebracht

16.10 uur             een praktijkverhaal van BOOST: training en activering

16.20 uur             Wat is Duldung

                               Presentatie door dr Jeroen Doomernik, universitair hoofddocent aan de UvA

16.40 uur             werken aan zelfredzaamheid – een korte video

16.50 uur            En kan dat ook in Nederland?

Gesprek met Jeroen Doomernik en Arre Zuurmond, o.l.v. Rian Ederveen

17.00 uur             Beantwoording van vragen uit de chat

17.20 uur             Op weg naar een ‘campagne’ Gedoogbeleid in Nederland?

17.25 uur             Afsluiting

Informatie over de sprekers:

Rian Ederveen

Coördinator van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt, lid van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.

Publiceerde o.a. https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-nationaal-migratiedebat-nederland-kan-kiezen-voor-het-duitse-model

Jeroen Doomernik

Universitair hoofddocent bij de UVA, internationale ervaring op het gebied van mondiale migratie en asielbeleid, publiceerde o.a. Refugee Reception within a common European asylum system: looking at convergences and divergences through a local-to-local comparison, The City as an Agent of Refugee Integration.

Arre Zuurmond

Ombudsman Metropool Amsterdam, publiceerde recent De Onzichtbaren (documentaire en rapport over ongedocumenteerden in Amsterdam en Nederland). Zie: https://www.ombudsmanmetropool.nl/Nieuws-Publicaties/article/1298/Ombudsman-vraagt-aandacht-voor-kwetsbaarheid-ongedocumenteerden?category=100

Renate Bos was mede-onderzoeker voor dit rapport en werkte voorheen bij het Wereldhuis  van de  Protestantse en Lutherse Diaconie.

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving publiceerde twee korte overzichten van wat Duldung in Duitsland inhoudt; zie: https://www.kis.nl/artikel/nieuwe-kis-publicatie-biedt-inzicht-duitse-aanpak

= = =

Een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam

Een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam

2 april 2021 By Luuk Verstijnen

Onder deze titel is een film gemaakt met bijdragen van 11 koren uit evenzoveel lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam.

CORONAVIERING op de drempel van de Stille Week

CORONAVIERING op de drempel van de Stille Week

13 maart 2021 By Luuk Verstijnen

Zondag 28 maart , aanvang 19.00 uur

Livestream, te volgen via de website van de St. Nicolaasbasiliek: www.nicolaas-parochie.nl

gesprek met burgemeester Halsema en wethouder Groot Wassink

gesprek met burgemeester Halsema en wethouder Groot Wassink

13 maart 2021 By Luuk Verstijnen

Op woensdagmiddag 3 maart vond er op initiatief van de Raad van Kerken Amsterdam (RvdKA) een ontmoeting plaats tussen burgemeester Femke Halsema, wethouder Rutger Groot Wassink en vertegenwoordigers van Amsterdamse kerken. 

Een nieuw Beleidsplan voor de Raad van Kerken Amsterdam

Een nieuw Beleidsplan voor de Raad van Kerken Amsterdam

3 februari 2021 By Luuk Verstijnen

De Algemene Vergadering van de Raad van Amsterdam heeft op 21 januari een nieuw Beleidsplan voor 2021 en 2022 vastgesteld. Het heeft als titel: “Als kerken samen present in Amsterdam”.

Anna Verbeek nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam

Anna Verbeek nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam

3 februari 2021 By Luuk Verstijnen

In de online gehouden Algemene Vergadering van 21 januari heeft Henk Meulink het voorzitterschap van de Raad van Kerken Amsterdam overgedragen aan Anna Verbeek.

1 2 3 4 25
Print deze pagina: