Talkshow over recht op Noodopvang

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
6 april 2019

Talkshow over recht op Noodopvang

9 april – 20.00 – 21.30 u. Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam Centrum

Op dinsdag 9 april is de groep ongedocumenteerden, die geen opvang heeft sinds de winteropvang dicht ging, al meer dan een week zonder nachtopvang van de gemeente Amsterdam. Diverse kerken hebben hun deuren opengesteld om te zorgen dat deze groep, die bestaat uit meer dan 55 mannen en vrouwen, niet op straat hoeven te slapen. Het Code Rood Netwerk – Amsterdam City Rights, Wereldhuis, Stap Verder en diverse stadskerken – organiseert in samenwerking met ASKV/Steunpunt Vluchtelingen een talkshow waarin de ongedocumenteerden in gesprek gaan met wethouder Rutger Groot Wassink en wethouder Zorg Simone Kukenheim, gemeenteraadsleden, verschillende mensenrechtenorganisaties, beleids- en stadsmakers.

De talkshow staat in het teken van artikel 8 EVRM. De overheid heeft een zorgplicht voor kwetsbare mensen en de regel is dat uit een noodopvang niet mag worden ontruimd. Toch is dit 1 april 2019 wederom gebeurd toen de winteropvang gesloten werd. Mensen deze noodopvang ontnemen maakt hen extreem kwetsbaar.

Mensenrechtenorganisaties, o.a. Amnesty International zullen hierop een korte toelichting geven. Advocaat Pim Fischer gaat in op de bestaande jurisprudentie waaruit blijkt dat de overheid een zorgplicht heeft voor opvang van ongedocumenteerde vluchtelingen.

Locatie: Centrum Amsterdam, Dominicuskerk Amsterdam, Spuistraat
Tijd: 20.00-21.30
Deelnemers: ongedocumenteerde vluchtelingen die geen onderdak hebben. Uitgenodigd:
Tulu Amante, Wethouders Rutger Groot Wassink en Simone Kukenheim, sprekers van Amnesty International, College voor de Rechten van de Mens en advocaat Pim Fischer. (Een aantal van de genodigden is nog onder voorbehoud. Vanwege de urgentie van dit onderwerp en de korte voorbereidingstijd hebben we op het moment van publicatie van dit evenement nog geen definitieve bevestiging.)
Toegang: Gratis, aanmelding is niet nodig
Voor vragen: coderoodnetwerk@gmail.com

Info afkomstig uit dit bericht: Art.8EVRM* EIND Manifestatie Kille Nachten

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: