Welkom door broeder Dieleman

Ik vrees dat dit geen gedicht is maar een preek

Er zit namelijk geen poëzie in de naastenhaat

Die in ons land tegen de plinten klotst

Vandaar, drie punten:

1.

Ik spreek liefst niet als “nederlander”

Want als ik daaraan denk

dan heb ik u niets te bieden dan schaamte

voor dit hardvochtig land

waar ellende een middel is

tegen de minsten onder ons

waar machthebbers garen spinnen

bij onderscheid maken

en zo niet alleen hun eigen hart bevuilen

Maar alles wat hier gezamenlijk is

2.

Liever spreek ik hier als mens

En als leerling van mijn moeder

Ze zei: er is geen onderscheid

de liefde van God hangt niet in de lucht

Die moet van de ander komen.

Er is geen alternatief voor naastenliefde

dan een holklinkend vat

We zijn allemaal niet meer dan gewoon maar mensen

En in ergens die kennis

zit ook de verlossing

3.

Daarom spreek ik hier als laatste

van dankbaarheid

Die een dagtaak is

Een herhalend omkeren van onverschilligheid

een onmogelijk smal pad

En vergewissing in de ochtend

Waarin elke fijnmazige borduursteek

Elk liefdevol gebaar

een daad van verzet wordt

Een beweging tegen het kwade