17 jan. 2019: Conferentie over het joodse en christelijke gebed.

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
8 november 2018

17 jan. 2019: Conferentie over het joodse en christelijke gebed.

PERSBERICHT: De rijkdom van het joodse en christelijke gebed 

Op donderdag 17 januari organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio een conferentie met rabbi Binyomin Jacobs en dom Ad Lenglet over de rijkdom van het gebed in de joodse en christelijke traditie.

Verhoort God onze gebeden?

Bidden joden en christenen op dezelfde manier? 

Wat kunnen joden en christenen van elkaar leren?

Welke aanknopingspunten kunnen spirituele zoekers vinden in deze tradities? 

Rabbi Binyomin Jacobs is opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat. Dom Ad Lenglet is abt van de Benedictijnerabdij Sint-Benedictusberg in Vaals. Voor beiden bepaalt het gebed het ritme van het dagelijks leven.

Gespreksleider is priester Hendrik Hoet uit Antwerpen, lid van het Overlegorgaan Christenen en Joden in België en co-auteur van het boek “Trialoog”.

De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich, gevoed door het gebed, al vijftig jaar in voor de armen en voor de vrede. Jaarlijks organiseert de Gemeenschap een grote interreligieuze vredesconferentie met religieuze leiders en politieke vertegenwoordigers van over de hele wereld.

De rijkdom van het joodse en christelijke gebed

donderdag 17 januari, 19.30 uur

Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, 1011 PG Amsterdam

Toegang vrij. Info en aanmelden: info@santegidio.nl of 020-2331522

https://docs.google.com/uc?export=download&id=11l8-ThpJDzPqm7nAoneZKC1gUvCTuyU-&revid=0B7MOpThs5-YISUthYWJBSEtraUw0OWtsckxNN2VFT3pVMkN3PQ
Archief Deel dit bericht:
Print deze pagina: