Persbericht inzake Russisch-Orthodoxe Kerk

Amsterdam, 10 maart 2022

RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM: AFSCHUW OVER UITSPRAKEN PATRIARCH RUSSICH-ORTHODOXE KERK

De Raad van Kerken Amsterdam ziet met afschuw de nietsontziende agressie van de Russische staat tegen een democratisch land en onschuldige burgers. Dat de patriarch van Moskou dit legitimeert met een verdraaide versie van de geschiedenis is verbijsterend. Zo meende hij te moeten beweren dat de volledige verantwoordelijkheid voor de oorlog bij buitenlandse mogendheden ligt en dat die de heilige geschiedenis van Rusland zouden tarten. Ook zijn zegen aan de machthebbers in Rusland en zijn steun voor de oorlog met een bizarre verwijzing naar de gay prides in Oekraïne, gaat ons begrip te boven.

De Raad van Kerken Amsterdam laat weten dat hij zich distantieert van een dergelijk misbruik van religie. We betuigen ons respect aan de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam die heeft besloten de patriarch van Moskou niet langer te noemen in haar gebeden. En wij roepen de kerken op zich uit te spreken tegen het misbruik van het Evangelie om oorlog en geweld te legitimeren.

De Raad van Kerken Amsterdam leeft mee met zijn lidkerk de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam, een internationale geloofsgemeenschap met gelovigen uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en tientallen andere landen. We steunen de hulpactie die de parochie direct na aanvang van de oorlog is gestart. Wij betreuren het zinloze vandalisme dat de kerk deze week ten deel viel toen de kerk werd beklad.

De oorlog in Oekraïne vervult iedereen met afschuw, en woede. Amsterdamse kerken leven mee met de vele slachtoffers van het geweld in Oekraïne. In alle kerken wordt gebeden voor de slachtoffers en om een einde aan de oorlog. Kerken bieden ook hulp – tot nu toe voornamelijk financiële steun aan de lokale kerken in Oekraïne, Polen en de andere aan Oekraïne grenzende landen.

Veel van de Amsterdamse kerken zijn op zondag, of ook door de week open. Elke Amsterdammer kan dan binnenlopen en een kaars aansteken om zo het medeleven vorm te geven. Laten we de bede om vrede en een einde aan het geweld eindeloos vermenigvuldigen.

Namens de Raad van Kerken Amsterdam, Anna Verbeek, voorzitter

———————————————————————————————————————————–

Noot voor de redacties: hebt u vragen of wilt u een interview met Anna Verbeek, mailt u dan naar raadvankerkenamsterdam@gmail.com of bel met 06 48 31 42 55