VVD - duidelijke regelgeving en sancties

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
8 maart 2018

VVD – duidelijke regelgeving en sancties

pag. 12 – Het kraakbeleid moet worden omgegooid

Het kraakbeleid draaien we om. Wij vinden dat de eigenaar bescherming verdient en niet de krakers. Voortaan gaat de politie over tot ontruiming zodra een eigenaar aangifte heeft gedaan van een kraak. Kraken is strafbaar en bovendien geven kraakpanden aan buurten een verloederde uitstraling. Dat faciliteren wij niet.

pag. 14 …. de veiligheid van LHBTI asielzoekers rondom AZC’s moet worden gegarandeerd. Met voorlichting en educatie, maar ook met duidelijke regelgeving en sancties voor de veroorzakers.

pag. 22    8.5. OVERLASTGEVENDE GROEPEN

Bij het huisvesten van overlastgevende groepen zoals bij sommige maatschappelijke opvang en de opvang van overlastgevende asielzoekers nemen we als stad onze verantwoordelijkheid, maar willen we dat de directe omgeving als veiligheidsrisicogebied kan worden aangewezen, zodat de politie beter kan optreden.

https://www.vvdamsterdam.nl/uploaded/www.vvdamsterdam.nl/files/5a67190be4717/vvdverkiezingsprogrammadurfenoptimisme-2.pdf

= = =

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]