VVD – duidelijke regelgeving en sancties

pag. 12 – Het kraakbeleid moet worden omgegooid

Het kraakbeleid draaien we om. Wij vinden dat de eigenaar bescherming verdient en niet de krakers. Voortaan gaat de politie over tot ontruiming zodra een eigenaar aangifte heeft gedaan van een kraak. Kraken is strafbaar en bovendien geven kraakpanden aan buurten een verloederde uitstraling. Dat faciliteren wij niet.

pag. 14 …. de veiligheid van LHBTI asielzoekers rondom AZC’s moet worden gegarandeerd. Met voorlichting en educatie, maar ook met duidelijke regelgeving en sancties voor de veroorzakers.

pag. 22    8.5. OVERLASTGEVENDE GROEPEN

Bij het huisvesten van overlastgevende groepen zoals bij sommige maatschappelijke opvang en de opvang van overlastgevende asielzoekers nemen we als stad onze verantwoordelijkheid, maar willen we dat de directe omgeving als veiligheidsrisicogebied kan worden aangewezen, zodat de politie beter kan optreden.

https://www.vvdamsterdam.nl/uploaded/www.vvdamsterdam.nl/files/5a67190be4717/vvdverkiezingsprogrammadurfenoptimisme-2.pdf

= = =