16 April: lezingen Sint Grigor Narekatsi

SINT GRIGOR NAREKATSI 950-1003
BOEK DER WEEKLAGING
Uit de diepten van het hart een woord tot God


Op dinsdag 16 april 2019, in de Goede Week, zullen de vierde Sint Grigor Narekatsi lezingen plaatsvinden. Dit jaar organiseert de Stichting St. Grigor Narekatsi het evenement in samenwerking met het Bisdom Haarlem-Amsterdam van de Rooms- Katholieke Kerk in de Begijnhofkapel aan het Spui te Amsterdam. De betoverende gebedsteksten van de 10e-eeuwse Armeense monnik en filosoof Sint Grigor Narekatsi zullen in verschillende talen ten gehore worden gebracht door de hoofden van de Syrisch-, Russisch-,Koptisch-Orthodoxe, Rooms-Katholieke en Armeens-Apostolische zusterkerken in Nederland. Hierdoor vertegenwoordigt het evenement grote oecumenische waarde. Voorts zal de officiële presentatie plaatshebben van de Nederlandse vertaling van het Boek der Weeklaging van St. Grigor Narekatsi. De vertaling is uitgevoerd door Oxford-professor Theo van Lint en uitgegeven door de Stichting St. Grigor Narekatsi. Aartsbisschop Khajag Barsamian, legaat van de Armeens-Apostolische Kerk in West- Europa en Bisschop Jan Hendriks van het Bisdom Haarlem-Amsterdam (RKK) dragen bij aan de opening van de lezingen. De gebeden worden begeleid door Armeense geestelijke muziek van St. Grigor Narekatsi en Komitas, uitgevoerd door Julietta Aleksanyan, soliste van de Nederlandse Opera & Meghrig Garabedian op Kanun.
Tijd & Datum: dinsdag 16 april 2019, 19:00-20:00 uur Locatie: Begijnhofkapel, Begijnhof 30, ingang poort aan het Spui Contact: info@narekatsi.nl / www.narekatsi.nl