Verklaring OCJM n.a.v. moord op Samuel Paty

Ook het Overlegorgaan Joden, Christenen en  Moslims, waarin de landelijke Raad van Kerken participeert heeft een verklaring uitgegeven.

Verklaring Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims

Druk vanuit ouders op lessen is onaanvaardbaar

Afgelopen week zijn wij opgeschrikt door de afschuwelijke moord in Frankrijk op Samuel Paty, een docent maatschappijleer. Het is ongehoord dat deze docent is onthoofd omdat hij leerlingen wilde leren hoe om te gaan met vrijheid van meningsuiting in een pluriforme samenleving. Het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) veroordeelt dit brute geweld op de meeste krachtige manier en wij leven mee met de nabestaanden en de Franse samenleving.

Zowel in het Oude Testament – Tenach – als in de Koran staat dat ‘wanneer iemand een ander doodt, doodt hij alle mensen, en wanneer iemand een ander redt, redt hij alle mensen’. OJCM kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat onze jongeren leren omgaan met maatschappelijke diversiteit en dat zij leren functioneren in een samenleving waar vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtstaat leidende principes zijn. Alle vakdocenten moeten in staat worden gesteld hun lessen in te richten volgens hun vakkennis. Nooit mag druk vanuit de ouders of verlegenheid van de docenten een belemmering zijn om deze leidende beginselen uit te dragen.

Extremistische groepen en personen, al dan niet religieus gemotiveerd, die deze grondbeginselen niet accepteren en zich inspannen om de samenleving te ontwrichten, moeten met kracht bestreden worden. Wij hebben het vertrouwen dat de autoriteiten dit soort terroristen op een gepaste manier bestrijden, binnen de kaders van de rechtstaat.

OJCM zet zich dagelijks in voor een harmonieuze samenleving. Wij staan schouder aan schouder tegenover dit soort vijanden van onze samenleving. Geïnspireerd door onze religieuze tradities staan wij voor een sterke maatschappelijke samenhang gebaseerd op vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de rechtsstaat.

Zie ook: de website van het OLCM. www.ojcm.nl