Het Gelagkameroverleg: Amsterdamse lobby met effect!

Eens in de twee maanden vindt in de Gelagkamer van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht een tweemaandelijks overleg plaats van zo’n 15 Amsterdamse organisaties die dagelijks met ongedocumenteerde mensen te maken hebben. Deelnemers zijn o.a. Dokters van de Wereld , het Wereldhuis, ASKV, Amnesty Amsterdam en Amsterdam City Rights (Annette Kouwenhoven); voorzitter is Gerhard Scholte, de voorzitter van de Taakgroep Vluchtelingen. Uit dit overleg worden steeds weer de gemeente en de raadsleden ‘bestookt ‘met vragen en ook adviezen m.b.t. de situatie van ongedocumenteerden in Amsterdam. Vanuit dit Gelangkameroverleg was de afgelopen jaren ook geregeld overleg met raadsleden, i.h.b. Rutger Groot Wassink

Eind april werd in de Gelagkamer de laatste hand gelegd aan een ‘Nieuw Amsterdams Model voor Ongedocumenteerden’, met een hele reeks adviezen voor de beoogde ombouw van de huidige Bed, Bad&Broodregeling naar een 24/7 BBB-opvang met Begeleiding. Begin mei stuurde Gerhard het document officieel aan elk van de vier fractievoorzitters van de onderhandelaars van Amsterdams nieuwe coalitie, PvdA, SP, D66 en Groen Links.

We vinden veel van de adviezen terug in het Coalitie akkoord!!