Brandbrief corona en ongedocumenteerden – 13 maart

Geachte heer Groot Wassink, geachte mevrouw Kukenheim,

Nu het coronavirus invloed krijgt op alle segmenten van de samenleving, moeten ook wij -organisaties die hulp bieden aan ongedocumenteerde migranten in Amsterdam, maatregelen nemen om hun gezondheid te beschermen. Daar hebben we u bij nodig.

Kort na de persconferentie van het kabinet van gisteren, kwam het bericht dat BOOST heeft besloten haar deuren tot 31 maart te sluiten. Ook staat de ontruiming van de Parkeergarage Kempering dit weekend gepland. Tegelijkertijd begint er in het Wereldhuis een onverantwoorde situatie te ontstaan: vaak zijn er meer dan 100 veelal kwetsbare en gestreste mensen aanwezig, in een kleine, slecht-geventileerde ruimte. Het Wereldhuis, inclusief de weekenddagopvang die het Rode Kruis daar organiseert, staat daarom eveneens op het punt om tot eind maart de deuren te sluiten – een beslissing die de organisatie zeer zwaar valt en die grote consequenties gaat hebben voor de doelgroep. Ook het ASKV overweegt aanpassing van haar openingsuren en eventuele opschorting van cursussen en praktijkleertrajecten. Dokters van de Wereld blijft zo lang als het kan de bus aanbieden voor medische zorg, maar door uitval van medische vrijwilligers en steeds groter wordende obstakels voor de doorverwijzing komt ook deze meest basale zorg onder druk te staan.

Dit alles betekent dat er in de komende dagen vele tientallen mensen op straat belanden zonder toegang tot een slaapplaats, dagopvang, zorg en voedsel. Dit creëert voor de ongedocumenteerde migranten een zo mogelijk nog onverantwoordere situatie, want om het virus enigszins het hoofd te kunnen bieden zijn rust en weerbaarheid essentieel – iets wat in een situatie van dakloosheid verre van gewaarborgd kan worden.

Om die reden doen wij als organisaties een dringend verzoek om de ontruiming van de garage Kempering in ieder geval tot 1 april uit te stellen. We vragen daarnaast om de komende periode, tenminste tot 1 april,  24 uur per dag op een verantwoorde wijze noodopvang te realiseren voor alle dak- en thuislozen.

Graag bieden we als organisaties op korte termijn onze hulp en expertise aan om mee te denken over de mogelijke vormgeving hiervan.


Wij hopen van harte op een spoedige en positieve reactie,

Vriendelijke groet en dank alvast,

Geeske Hovingh, Wereldhuis

Paul van Oosten, Protestantse Diaconie

Liesbeth Glas, Stap Verder

Annette Kouwenhoven, Amsterdam City Rights

Gerrianne Smits, Dokters van de Wereld

Savannah Koolen, Here To Support

Anne van Schaik, ASKV

Chris Keulemans, Breedstedelijk Overleg Ongedocumenteerden

Hans van Stee, Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland

Suzanne Segaar, Rode Kruis Amsterdam-Amstelland

Gerhard Scholte, Gelagkameroverleg

Ramon Schleipen, BOOST

Toos Beentjes, Casa Migrante

Jan van der Meulen, Taakgroep Vluchtelingen, Raad van Kerken

Fatima Vangen, Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning

Marjan Sax, Vrouwen Tegen Uitzetting