Gemeente peilt draagvlak voor 24-uursopvang

De afgelopen weken heeft de gemeente in de omgeving van beoogde locaties voor 24-uursopvang de omwonenden geïnformeerd en geraadpleegd. In meerderheid tonen buurtbewoners zich bezorgd en angstig voor deze nieuwe voorziening in hun buurt. Belangrijke informatie kwam uit de Derkinderenbuurt: de zo gevreesde overlast heeft zich beperkt tot een melding van geluidsoverlast, een buurtbewoner die zich onprettig voelde vanwege een grote groep bewoners bij de ingang en een verkeerd geparkeerde auto van de cateraar (die sinds januari niet meer komt). De wijkagent had geen klachten ontvangen. De begeleidingscommissie met buurtbewoners die begon bij de opening op 1 november kwam elke 6 weken bijeen, maar besloot in januari dat het ook wel eens per 3 maanden kan. Zie ook het verhaal over deze opvang in het Parool van 10 april:

https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/04/10/opvang-migranten-in-nieuw-west-iedereen-vindt-het-wel-oke/

Stadsdelen besluiten over het algemeen positief tot het inrichten van de beoogde 24/7 locaties. Dat is immers het vastgestelde beleid! Wel heeft de gemeente toegezegd bij elke te starten locatie de komende tijd te volgen of/hoe er overlast is. Zie ook: https://www.at5.nl/artikelen/192916/jaarlijks-onderzoek-naar-overlast-in-buurten-met-24-uursopvang-ongedocumenteerden