30 jaar INLIA / Charter van Groningen

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. http://www.inlia.nl/nl Een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. T.g.v. het 30-jarig bestaan was er dit voorjaar een kaarsenestafette; de Amsterdamse halteplaats was op 13 mei in de Keizersgrachtkerk. Vertegenwoordigers van de Taakgroep Vluchtelingen, de Dominicusgemeente, Ekklesia, Prot.Gem. Zuid-Oost, Evangelisch-Lutherse Kerk, Casa Migrante (gemeente voor Spaanstaligen) en de Keizersgrachtkerk zelf staken een kaars aan. Verschillende kerken overwegen het ‘Charter van Groningen’ van INLIA te ondertekenen.

[foto]

De Keizersgrachtkerk heeft al sinds 1988 contact met INLIA en de initiatiefnemer John van Tilborg. Ook voor de Taakgroep Vluchtelingen van de RvK is INLIA een inspirerende gesprekspartner. Het afgelopen jaar zijn verschillende Amsterdamse delegaties (Vanuit Wereldhuis en Taakgroep) in Groningen gaan kijken hoe INLIA in opdracht van de gemeente daar de BBB uitvoert. Ook gemeenteraadsleden uit Amsterdam zijn in december ’17 in Groningen geweest.

 

Charter van Groningen

Van de website INLIA: “De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een algemene tendens bij Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van vluchtelingen en asielzoekers een halt toe te roepen.” Zo begint het Charter van Groningen, ontworpen in 1988. De tekst van het Charter had van gisteren kunnen zijn. Nog steeds is de situatie verontrustend. Meer dan ooit, zelfs. Het dertigjarig bestaan is dus geen aanleiding om feest te vieren. Het is wel reden tot bezinning én bemoediging.

De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het ‘Charter van Groningen’ ondertekenden. In de dertig jaar van het verbond van het Charter van Groningen hebben duizenden kerken in Europa zich ingezet voor vreemdelingen in nood, hebben kerkelijke gemeenschappen omgezien naar kwetsbare mensen zoals opgedragen in de tekst van Mattheüs 25. Duizenden mensen hebben daardoor een veilig bestaan kunnen opbouwen, weer een leven gekregen.

Op dit moment zijn honderden kerken in Europa actief op basis van dit Charter. Driehonderd kerken in Duitsland verstrekken op dit moment kerkasiel aan mensen, die bedreigd worden met terugkeer waarvan de kerken denken dat dit onmenselijk zou zijn, in Italië zijn onze zusterkerken ( Charterkerken variërend van de Waldezen tot het Leger des Heils ) in de slag om duizenden vluchtelingen op te vangen. In Amsterdam overwegen de PKN Zuid-oost en de Keizersgrachtkerkgemeente het Charter te ondertekenen.

In Groningen voert INLIA de BBB uit in opdracht van de gemeente Groningen – iets wat gezien de complexiteit en omvang niet in Amsterdam op vergelijkbare manier door een particuliere (aan de kerk gelieerde) stichting zou kunnen worden gedaan. Gezien de kracht van het Groningse model hebben Taakgroep, Protestantse Diaconie en andere Amsterdamse ngo’s op dit gebied steeds de gemeente Amsterdam aangespoord zoveel mogelijk daarvan in het Amsterdamse beleid in te bouwen.

Het Amsterdamse coalitie akkoord inzake opvang voor ongedocumenteerde asielzoekers is duidelijk geïnspireerd op de uitgangspunten van INLIA.