Terugblik Kerkenpad Leger des Heils 3 februari

De zondag na de Ontmoetingsbijeenkomst nam een delegatie van de Raad deel aan een viering in het Goodwillcentrum van het Leger des Heils aan de Oude Zijds Achterburgwal. 

De viering werd geleid door de vertegenwoordiger van  het leger in de Raad, Ben Dragstra. We hebben veel samen gezongen. Ook was er een prachtige solistische bijdrage.  Bijzonder was hoe door de bezoekers van de dienst gebeden en een getuigenis werden uitgesproken, waarin niet alleen de persoonlijke situatie van de bezoekers,  meest dak- en thuislozen, maar ook ruim aandacht was voor de nood in de wereld. In zijn overweging  zette Ben Dragstra het teken van de regenboog centraal, symbool van het verbond van God met alle mensen, wie je ook bent, hoe je ook leeft.


Na de dienst kregen we net als bezoekers erwtensoep en brood. Ben Dragstra vertelde daarbij wat meer over het werk van het Leger des Heils. Als Kerkgenootschap is het Leger tamelijk klein, met 3000 leden, maar als hulpverleningsinstantie met 7000 beroepskrachten en veel vrijwilligers speelt het een belangrijke rol,  in het bijzonder in de aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving.
Onder de indruk en bemoedigd gingen we weer naar huis.