Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam zomer 2022

Beste lezer,

Klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne – twee zaken die in de RvKA dit voorjaar onze aandacht
vroegen. In de AV van mei spraken de afgevaardigden van de lidkerken met elkaar over de klimaatcrisis en groene theologie. In deze nieuwsbrief daarover informatie, naast de gespreksnotitie die de Raad van Kerken in Nederland over dit thema liet verschijnen.

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief lijkt het voorgenomen beleid om stikstof-uitstoot te reduceren onze aandacht voor de oorlog in Oekraïne te verdringen. Hoog tijd u voor een bijzondere actie: stuur een ansichtkaart aan president Poetin. Lees hieronder meer.

Verder in deze Nieuwsbrief berichten over het RvKA-korenfestival, de reizende expositie slavernijverleden, de lobby voor ongedocumenteerde vluchtelingen en de 11 e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe – waar eco-justice overigens ook één van de dagthema’s is.


Een hartelijke zomergroet aan u allen,
namens het DB van de Raad van Kerken Amsterdam
Anna Verbeek
Voorzitter

Orthodoxe Kerk in Amsterdam een feit

Het kan u niet zijn ontgaan dat de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam gebroken heeft met het patriarchaat van Moskou – en dus niet langer een Russisch-orthodoxe kerk is. Er was veel aandacht voor in de Nederlandse pers en wij schreven er ook over in onze vorige Nieuwsbrief. Voor de parochie was dit geen makkelijke stap, die ook niet zonder slag of stoot is gezet. In een tweede buitengewone Algemene Parochievergadering op 13 juni j.l. is met statutaire 2/3 meerderheid van stemmen de statutenwijziging aangenomen, waarmee de parochie in juridische zin is overgegaan tot het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

De parochie gaat voortaan door het leven als Orthodoxe parochie Heilige Nicolaas van Myra. Voor- en tegenstanders van de overgang naar het Oecumenisch Patriarchaat hebben aangegeven blij te zijn met een werkgroep die de parochianen zal steunen die bij het Patriarchaat van Moskou wensen te blijven.

AV-afgevaardigde Victor Lagodin mailde ons: ‘We hebben geschiedenis geschreven!’ De RvKA is verheugd mét de Orthodoxe parochie, die gewoon lid blijft van de Raad van Kerken Amsterdam.

Download of bekijk de volledige nieuwsbrief hier: