Forum voor Democratie Amsterdam – Geen nieuwe asielzoekers in de stad

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
8 maart 2018

Forum voor Democratie Amsterdam – Geen nieuwe asielzoekers in de stad

[Het programma telt 10 punten; tussen haken subthema’s van belang voor vluchtelingen / migranten]

2. WONEN

(2) Mensen die cruciaal zijn voor de stad, zoals verpleegkundigen, politiemensen, hulpverleners en mensen in het onderwijs, krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen, in plaats van statushouders

  1. VEILIGHEID

(6) Kraakverbod onverkort handhaven: direct starten met ontruimen van resterende kraakpanden

10. INTEGRATIE

Amsterdam is een gesegregeerde stad geworden: mensen leven langs elkaar heen en spanningen tussen bevolkingsgroepen lopen op. FVD wil dit stoppen door:

(4) Geen nieuwe asielzoekers in de stad: Amsterdam heeft nu al onvoldoende woningen.

zie: http://amsterdam.fvd.nl/standpunten/

 

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]