Forum voor Democratie Amsterdam – Geen nieuwe asielzoekers in de stad

[Het programma telt 10 punten; tussen haken subthema’s van belang voor vluchtelingen / migranten]

2. WONEN

(2) Mensen die cruciaal zijn voor de stad, zoals verpleegkundigen, politiemensen, hulpverleners en mensen in het onderwijs, krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen, in plaats van statushouders

  1. VEILIGHEID

(6) Kraakverbod onverkort handhaven: direct starten met ontruimen van resterende kraakpanden

10. INTEGRATIE

Amsterdam is een gesegregeerde stad geworden: mensen leven langs elkaar heen en spanningen tussen bevolkingsgroepen lopen op. FVD wil dit stoppen door:

(4) Geen nieuwe asielzoekers in de stad: Amsterdam heeft nu al onvoldoende woningen.

zie: http://amsterdam.fvd.nl/standpunten/