Amsterdams Model opvang ongedocumenteerde mensen

ASKV Publieksbijeenkomst  13 december 2018

Plaats: Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61

Inloop: 19.00-19.30    Programma: 19.30-22.00

Aanmelden via aanmelden@askv.nl

– Discussie over opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam per 2019:

  Gesprek met Amsterdamse politici en maatschappelijke organisaties

– Resultaten Project Activering Ongedocumenteerden (PAO)

– Resultaten onderzoek naar kwetsbare groepen in Amsterdam Beste lezer,
Graag nodigen wij u uit voor onze publieksbijeenkomst met de titel: ‘’Het Amsterdams model voor ongedocumenteerde mensen in 2019: opvang, begeleiding & activering.”
Ons doel is om tijdens deze publieksbijeenkomst enerzijds onze positieve resultaten onder de aandacht te brengen die activerende begeleiding heeft teweeggebracht en anderzijds de discussie te voeren over de opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam in 2019.

Het ASKV heeft de afgelopen drie jaar het Project Activering Ongedocumenteerden (PAO) uitgevoerd, met een totaal aan 61 praktijkleertrajecten en cursussen die varieerden van kappersopleiding tot meubelmaker en ICT-webdesign. Deze cursussen waren toegankelijk voor cliënten van het ASKV en andere ongedocumenteerden in Amsterdam. Het ASKV heeft samen met onderzoekers de impact en effecten van het PAO gemonitord. Het resultaat van dit onderzoek wordt publiek gemaakt tijdens ons symposium.

Daarnaast willen wij ook met betrokken partijen in gesprek over de opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam in 2019. Wij willen daarbij het nieuwe rapport onder de aandacht brengen van de Amsterdamse ngo-monitor. In dit monitorrapport is onderzocht wat de huidige effecten van het Amsterdamse beleid zijn, en wie buiten de boot vallen, samengesteld door ASKV, Wereldhuis, Amsterdam City Rights, Vluchtelingenwerk Amsterdam en Dokters van de Wereld. Aansluitend organiseren wij een debat met gemeenteraadsleden, waarvoor we verschillende fracties hebben uitgenodigd.