Korte terugblik op Webinar over “Amsterdam in Coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken”

Maandagavond 12 oktober organiseerde de Raad van Kerken Amsterdam een Webinar over Amsterdam in coronatijd. Verschillende vertelden vanuit de spiritualiteit van hun kerkgemeenschap welk effect corona op hun gemeenschap heeft gehad en nog steeds heeft en hoe vanuit de kerken is. Wat betekent dat voor de kerken? Welke bijdrage leveren zij aan de Amsterdamse samenleving? Wij kijken terug op een boeiend, inspirerend en bemoedigend op dit Webinar, een voor ons geheel nieuwe activiteit. We waren blij met de grote belangstelling.

In het Webinar sprak eerst ds Rosaliene Israël, scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij begon haar bijdrage met de ervaring die zij persoonlijk met corona heeft gehad. Zij moest een aantal dagen in het ziekenhuis worden opgenomen. Een indringend verhaal, wat ons direct bracht op de impact die corona kan hebben op ieder van ons. Haar persoonlijke ervaring vertaalde zij in wat zij van belang vindt voor de bijdrage van de kerken in deze tijd, die zij samenvatte met: “jullie zijn een licht in de wereld”
Daarna werden drie kerkleiders geïnterviewd, vader Hildo Bos van de Russisch-Orthodoxe Kerk, mgr. Arseny, bisschop van de Koptisch-Orthodoxe Kerk en mgr. dr. Jan Hendriks, de (nieuwe) Rooms-Katholieke bisschop van Haarlem-Amsterdam. In de gesprekken met hen ging het over het gaande houden van de liturgie in hun kerken, hoe vreemd dat is als er geen of weinig mensen in de kerk zijn, over de ontdekking van digitaal volgen van diensten, die een groot en soms ook nieuw bereik hebben. Voor allen was nog eens bevestigd hoe belangrijk de kerk als gemeenschap van mensen is. Op vele manieren wordt geprobeerd de banden met de leden van de gemeenschap gaande te houden, in het bijzonder met mensen die dreigen te vereenzamen. Zij gingen ook in op de impact van de coronatijd op de mensen van hun gemeenschap, op b.v. de vele zelfstandige ondernemers uit de Koptische gemeenschap en de mensen van de talrijke rooms-katholieke migrantenparochies, vaak zwaar getroffen in hun sociale bestaan. Ook vertelden zij van diaconale activiteiten in en van hun kerk, zoals het dagelijks aan 80 mensen een maaltijd verstrekken in de Koptische Kerk in Amsterdam Noord.
Een ander voorbeeld van een in coronatijd begonnen diaconale activiteit kwam in het tweede gedeelte van het Webinar aan de orde. Elianne Schulz (diaconaal werker van de Evangelisch-Luthers Gemeente, o.a. in Zuidoost) en Raffic Osman (voorganger van de Treasures International Ministries, een migrantenkerk in Zuidoost) vertelden hoe door hen het verstrekken van maaltijden onder aanvankelijk mensen die bij activiteiten in hun kerken betrokken waren was geïnitieerd. Dat is inmiddels een groot project geworden, door een groep vrijwilligers wordt gedragen, van wie sommige in een periode dat ze niet konden werken, of hun werk kwijtraakten, zo op een andere wijze invulling aan hun leven gaven. Inmiddels worden maaltijden naar veel mensen toe gebracht. Verschillende hulpverleningsorganisaties verwijzen er naar.
De laatste bijdrage kwam van jongerenwerker en student theologie Ruth Six. Zij is betrokken pioniersplek De Kwekerij. Zij vertelde van haar ervaring om vanuit De Kwekerij met een bloemetje op zoek te gaan naar jongeren en hoe de beginvraag “Hoe gaat het met je” tot veel inhoudelijke gesprekken leidde.
Alle geinterviewden vertelden daar naar gevraagd hoe wat zij doen mede voortkwam uit hun geloof en hoe zij daarover met mensen in gesprek raken.
Bij het Webinar werd een aantal keren gerefereerd aan een oproep die burgmeester Halsema onlangs bij een werkbezoek aan het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam deed om “mee te denken over de geestelijke en sociale ondersteuning van stadgenoten” in deze tijd. Het Webinar maakte duidelijk hoe in en vanuit de diverse kerken die lid zijn van onze Raad dat ook al zonder die oproep gebeurt!

We hopen binnenkort een uitgebreider inhoudelijk verslag van het Webinar te plaatsen.
Daarnaast bekijken we of de opname van het Webinar mogelijk beschikbaar kan komen om er alsnog kennis van te nemen.