In deze Nieuwsbrief vindt u

informatie over:

  • De pilots Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen
  • International Day of Human Solidarity:
    • 19-12: Solidariteitsmaaltijd in Noord
    • 20-12: Eat to Meet in Pakhuis de Zwijger
  • 13-12: publieksavond ASKV over het Amsterdams model opvang ongedocumenteerde mensen
  • Oproep aan de gemeenteraad: Winteropvang 24/7 openstellen voor ongedocumenteerden
  • Publicatie van de PKN: ‘Van migrant tot naaste’ door René de Reuver e.a.
  • ‘Bidden voor vrede heeft zin’ over de doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk

en een gedicht van Hayarpi Tamrazyan als Kerstgroet