In deze Nieuwsbrief vindt u

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
4 december 2018

In deze Nieuwsbrief vindt u

informatie over:

  • De pilots Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen
  • International Day of Human Solidarity:
    • 19-12: Solidariteitsmaaltijd in Noord
    • 20-12: Eat to Meet in Pakhuis de Zwijger
  • 13-12: publieksavond ASKV over het Amsterdams model opvang ongedocumenteerde mensen
  • Oproep aan de gemeenteraad: Winteropvang 24/7 openstellen voor ongedocumenteerden
  • Publicatie van de PKN: ‘Van migrant tot naaste’ door René de Reuver e.a.
  • ‘Bidden voor vrede heeft zin’ over de doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk

en een gedicht van Hayarpi Tamrazyan als Kerstgroet

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]