ChristenUnie over dilemma’s inzake asielrecht

Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie   schreef recent een interessant artikel in NRC over migratie en asielrecht. Hij betoogt dat het asielrecht het koesteren waard is, maar ook dat de praktijk ons voor pijnlijke dilemma’s stelt.

Gastvrijheid is in de Bijbel niet gestoeld op de gedachte van een wederkerig do ut des (geef opdat u gegeven zal worden), maar van een do quia mihi datum est (ik geef omdat mij gegeven is). Zo wordt het volk Israël in het wetboek Leviticus voorgehouden: „Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u verblijft; u zult hem liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in het land Egypte.” En Jezus houdt zijn leerlingen voor dat wie een vreemdeling in huis neemt, Hem zelf in huis neemt. Tegelijkertijd heeft gastvrijheid grenzen nodig, volgens Beekers. U vindt het artikel onder https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/10/gastvrij-zijn-betekent-ook-grenzen-trekken-10988039-a1562418