Korenfestival 2022

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
30 juli 2022

Korenfestival 2022

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert weer een Korenfestival.

Een middag vol muziek uit de eigen traditie: orthodox, katholiek, protestant. Ook cultureel is het een divers geheel, van Oost- Europa, Afrika, Zuid-Amerika en West-Europa – de kerken zijn al even veelkleurig als de stad. Op zaterdag 15 oktober bent u vanaf 13.30 uur welkom in de Waalse Kerk, Walenpleintje 159. Om te luisteren en mee te zingen.

U ontvangt via de e-mail de digitale flyer, met het verzoek daarmee zoveel mogelijk mensen te attenderen op het korenfestival. Als u belangstelling hebt voor een poster op A4- formaat om op te hangen in kerkgebouwen en op andere plekken, stuur dan svp een mail aan raadvankerkenamsterdam@gmail.com Plaatst u ook een bericht in uw kerkblad of zondagskrantje begin september?

Lees of download de flyer hier:

Nieuws Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]