Korenfestival 2022

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert weer een Korenfestival.

Een middag vol muziek uit de eigen traditie: orthodox, katholiek, protestant. Ook cultureel is het een divers geheel, van Oost- Europa, Afrika, Zuid-Amerika en West-Europa – de kerken zijn al even veelkleurig als de stad. Op zaterdag 15 oktober bent u vanaf 13.30 uur welkom in de Waalse Kerk, Walenpleintje 159. Om te luisteren en mee te zingen.

U ontvangt via de e-mail de digitale flyer, met het verzoek daarmee zoveel mogelijk mensen te attenderen op het korenfestival. Als u belangstelling hebt voor een poster op A4- formaat om op te hangen in kerkgebouwen en op andere plekken, stuur dan svp een mail aan raadvankerkenamsterdam@gmail.com Plaatst u ook een bericht in uw kerkblad of zondagskrantje begin september?

Lees of download de flyer hier: