Terugblik, opname en flyer Nicolaasvesper 2021

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
18 december 2021

Terugblik, opname en flyer Nicolaasvesper 2021

We kijken terug op een mooie Nicolaasvesper op 5 december – ook al kon die helaas niet, zoals voorbereid, in de schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder plaats vinden. Was vorig jaar de Nicolaas vesper voorbereid door de gezamenlijke kerken rondom het Spui en uitgevoerd in de Lutherse Kerk op het Spui, dit jaar zouden we elkaar treffen in de 4e Nicolaas kerk (na de Oude Kerk, de Nicolaasbasiliek en de ROK parochie van de Heilige Nicolaas van Myra) . Het was prachtig bedacht, maar het geplande tijdstip 18.15 uur werd ingehaald door de lockdown en uitwijken naar de middag was voor het museum niet haalbaar. Gelukkig kon de Waalse Kerk ons onderdak bieden in de namiddag en het was fantastisch dat allen die hun medewerking aan deze vesper hadden toegezegd, bereid waren om naar de middag uit te wijken.

Sint Nicolaas is de beschermheilige van Amsterdam en de kindervriend die door gelovigen en ongelovigen wordt gekoesterd. Voor de RvKA is dat de aanleiding geweest om de traditie van een Nicolaas vesper rond 5 december in het leven te roepen. Een oecumenische avonddienst, waarin we vanuit verschillende spiritualiteiten de lof van onze God bezingen – als een kleine weerspiegeling van de pluriformiteit en diversiteit die in allerlei opzichten kenmerkend is voor onze stad.

Dit jaar had de jaardag van Sint Nicolaas extra glans: in de Nicolaasbasiliek was eerder die zondag een reliek van de Heilige Nicolaas geïnstalleerd in een feestelijke plechtige mis waar monseigneur Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, voorging. De vesper kreeg vorm in overleg met verschillende mensen die samen de vier Amsterdamse Nicolaaskerken representeren: de voorganger kwam van Ons’ Lieve Heer op Solder), de lector uit de Oude Kerk, de gebeden werden gelezen door een vertegenwoordiger van de Nicolaasbasiliek en het koor van de Russisch Orthodoxe Kerk van de Heilige Nicolaas van Myra zong.

Nieuws Deel dit bericht:
Print deze pagina: