Vervolg op Open Brief van de Taakgroep Vluchtelingen van 17 juli jl.

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
9 november 2017

Vervolg op Open Brief van de Taakgroep Vluchtelingen van 17 juli jl.

In juli stuurde de Taakgroep Vluchtelingen een open brief aan B&W en de leden van de Amsterdamse gemeenteraad.

Zie: https://rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/open-brief-aan-bw-en-gemeenteraad-amsterdam/

Aanleiding was de toenemende druk op de BBB-voorziening in Amsterdam en een herhaald pleidooi van de Amsterdamse Kerken om een humaan en barmhartig beleid te voeren in deze.

Fractievoorzitter Groen Links, Rutger Groot Wassink, liet weten de brief mee te nemen naar de bespreking in de Amsterdamse raad in september 2017. GroenLinks pleit er al heel lang voor om de opvang uit te breiden en stelde in de raadsvergadering voor nu ook de beperkende voorwaarden te schrappen. Maar daar gingen de overige partijen niet in mee.

Fractievoorzitter Groot Wassink kreeg meer steun voor een uitspraak dat de gemeente Amsterdam altijd BBB-opvang zal blijven bieden, wat de onderhandelende partijen in Den Haag ook in het regeerakkoord zetten. Coalitiepartij SP is het hiermee eens, maar een voorstel hiertoe strandde omdat er net te weinig linkse raadsleden in het stadhuis aanwezig waren. Ook een voorstel om 24-uursopvang te gaan bieden, zoals in Utrecht of Groningen, sneuvelde.

Al met al besloot de gemeenteraad dat de Amsterdamse opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers voorlopig niet wordt uitgebreid. Vroeg of laat wordt dit een onhoudbare positie. De bed-bad-broodopvang wordt nu gebruikt door 205 personen en komt steeds voller te zitten met immigranten, deels door doelgroepen die daar eigenlijk niet thuishoren. Het gaat bijvoorbeeld om asielzoekers die vanwege het verdrag van Dublin, een beslissing over hun status moeten afwachten in het land waar ze asiel hebben aangevraagd. Ook verblijven er asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije, die sowieso geen verblijfsvergunning krijgen. Daarnaast zijn er ook migranten die een langdurig inreisverbod hebben gekregen. Deze groepen moeten nu de opvang verlaten om ruimte te maken voor ‘echte’ uitgeprocedeerden die anders op straat slapen. Er is een wachtlijst voor de BBB van 150 personen.

De Taakgroep Vluchtelingen zal ook komend jaar regelmatig een appel op raadsleden en gemeentebestuur doen om ook uitgeprocedeerde asielzoekers goed te begeleiden.

 

Nieuwsbrief Taakgroep Deel dit bericht:
Print deze pagina: