Actie Steun de ongedocumenteerden van We Are Here

In de week voor de Kerst lanceerde de Taakgroep Vluchtelingen de actie Steun ongedocumenteerden van We Are Here, met het doel de vluchtelingen van We Are Here (WAH) te helpen in hun leefgeld te voorzien. De actie werkt langs twee lijnen:

  • Het verzoek aan de kerken of ze gedurende een langere periode maandelijks een diaconale donatie willen doen (voor meer info: mail verbeek.anna@gmail.com)
  • Het verzoek aan kerken en hun leden om bezigheden en activiteiten te zoeken en aan te bieden: overzichtelijke, eenvoudige klussen afgestemd op de talenten en de behoeften van de mensen van We Are Here.

Verschillende diaconieën hebben al positief gereageerd op de actie Steun en er zijn ook verzoeken binnen gekomen om mensen van WAH te vragen mee te doen aan een activiteit. Een mooi voorbeeld was het ‘derde Kerstdag diner’ van de Oranjekerk, waar een groepje vluchtelingen zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt met het uitserveren van het restanten-kerstdiner en het opruimen na afloop.

Zoals gezegd kunnen ook individuele gemeenteleden de hulp inroepen van vluchtelingen. Uw verzoek om hulp bij een activiteit kunt u melden bij de Taakgroep Vluchtelingen via verbeek.anna@gmail.com .

De Taakgroep Vluchtelingen steunt al een aantal jaren de vluchtelingen van WAH – door kerken en politiek op te roepen barmhartigheid te betrachten voor deze vluchtelingen die vastlopen met hun asielaanvraag, maar met geen mogelijk terug kunnen keren naar hun land van herkomst – ondanks herhaalde pogingen. Het appel op de kerken heeft de afgelopen jaren prachtige respons gekregen van vele van de Amsterdamse kerken: kerkasiel in de tijd dat er nog geen BedBadBrood-opvang was , begeleiding door vele vrijwilligers, kleding inzamelacties, diaconale giften. Overigens is er ook veel steun voor WAH uit niet-kerkelijke kring.

De afgelopen jaren heeft de Taakgroep Vluchtelingen regelmatig een oproep gedaan om financiële steun te geven voor de mensen van We Are here. Met de actie Steun Ongedocumenteerden WAH wil de Taakgroep proberen die steun een wat structureler karakter te geven, zodat we niet elke keer een oproep hoeven doen. Belangrijker is misschien dat we proberen de asielzoekers ook op een andere manier te steunen: het zou goed zijn als we hen zoveel mogelijk helpen actief te kunnen zijn. Dat geeft hen waardigheid en zelfrespect; leven van geld dat anderen je geven maakt mensen alleen maar afhankelijk.

Op de website www.rvkamsterdam.nl  vindt u het pamflet met meer informatie (over de actie en over de achtergrond van de mensen van WAH) en een artikel.