Meer over Code Rood Netwerk

Het Code Rood Netwerk is een initiatief van Annette Kouwenhoven en bundelt een aantal non-profit organisaties zoals verschillende kerken in Amsterdam, Amsterdam City Rights, Caritas Amsterdam, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, en Stap Verder, een project van zes kerken in Amsterdam Zuid-Oost.

Code Rood is als het ware een vangnet dat signaleert waar ongedocumenteerde vreemdelingen tussen wal en schip vallen. Zij helpen ongedocumenteerden aan medische hulp, verwijzen hen naar een advocaat, geven counseling, en. zo mogelijk, psychosociale ondersteuning. Op 21 maart was Code Rood bij twee commissies van de gemeenteraad en bepleitte om één van de winteropvanglocaties tijdelijk open te houden als overbrugging naar het moment dat de nieuwe 24/7 opvanglocaties open gaan. 

Coen van Loon, die namens Caritas Amsterdam deelneemt aan Code Rood, maakte gebruik van de inspreektijd bij deze raadscommissies met het volgende pleidooi:

Zoals u bekend zal zijn stopt de Winteropvang per 1 april.

En op 2 april dient het gebouw op het Bijlmerplein ontruimd te zijn, wat dit jaar voor deze groep alweer de tweede ontruiming is.

Dit betekent dat er zo’n zeventig personen op straat staan, waaronder veel mensen met een Dublin claim.

Juist voor deze groep zou per 1 maart een opvang worden geregeld in het kader van het convenant dat wethouder Groot Wassink u ruim een maand geleden heeft toegezonden.

Maar de feitelijke start vindt pas op 1 juli plaats.

Daarom voer ik, namens Code Rood, hier het pleidooi om 1 van de 2 locaties van de Winteropvang open te houden tot de 24-uurs opvang op 1 juli open gaat.

Wat er in die tussentijd moet gebeuren is namelijk onduidelijk.

Veel ongedocumenteerden zijn kwetsbaar.  En die kwetsbaarheid wordt op dit moment onvoldoende vastgesteld, omdat de GGD nog niet is begonnen met een diepte screening.

Als die kwetsbaarheid wordt vastgesteld, blijken veel ongedocumenteerden kansrijk in een nieuwe procedure. De geschiedenis van We Are Here toont dat aan: van die groep hebben 117 personen inmiddels een verblijfsvergunning gekregen.

Wie op straat moet verblijven kan niet over zijn toekomst nadenken. Die is alleen bezig met overleven en kan in verkeerde handen vallen.

Wij willen u houden aan het adagium van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan, ‘dat niemand onder de brug moet slapen’.

In de toelichting op de subsidieregeling ongedocumenteerden in het gemeenteblad van Amsterdam dd. 15 februari, wordt gezegd:

“De Amsterdamse opvang werkt op een transparante wijze, communiceert op heldere wijze met partners en ongedocumenteerden en betrekt hen bij de uitvoering.”

Code Rood moet met spijt erkennen, dat deze transparante wijze van werken in de praktijk nog sterk verbeterd kan worden.

Voor Code Rood zijn deze mensen geen nummers, maar kwetsbare mensen die aan hun lot dreigen te worden overgelaten.

Het is bijna 1 april. Met mensen maak je geen grappen. Die hebben recht op adequate opvang door de overheid, zoals dat door het Europees Comité voor Sociale Rechten al in 2014 is bevolen.

Code Rood doet u een oplossing aan de hand:

houd nu één van de locaties van de Winteropvang open tot de 24-uurs opvang per 1 juli een feit is.

Dan zal er ook iets van de lente, die vandaag begonnen is, in de harten van deze kwetsbare mensen kunnen opbloeien.

Alleen binnen een dergelijke structuur is het voor hen mogelijk werkelijk te gaan werken aan toekomstperspectief.