Agenda voor de AV van 18 november 2021

I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen zullen we de AV van 18 november a.s. online organiseren. Omdat de ervaring leert dat een online vergadering meer energie kost hebben we de agenda aangepast.

Het persoonlijk gesprek over de vraag hoe wij ons persoonlijk geloof onderhouden, blijft natuurlijk gehandhaafd. We zullen daarvoor in kleine groepjes uit een gaan (in zoom termen heet dat: in break out teams..). Dick de Korte (db-lid) zal met een korte inleiding ons op weg helpen om met elkaar in gesprek te gaan. Na de pauze zijn er verschillende praktische zaken af te handelen – maar dat kunnen we kort houden!

De ontmoeting met Hermine Pool en het gesprek over het religieus erfgoed houden we zeker te goed!

Namens het db

Anna Verbeek

Agenda :

19.30 uur 1. welkom en opening door de voorzitter

19.35 uur 2. Inspiratiemoment door Rosaliene Israël

19.45 uur 3. Hoe houden wij onze spiritualiteit levend?

20.30 uur korte pauze

20.35 uur 4. Voorstel om i.s.m. de Oude Kerk een vesper te organiseren op 4 mei,

voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam

2.45 uur 5. Enkele zaken van huishoudelijke aard (zie bijlagen)

* voorstel voor procedure mbt aanvragen van lidmaatschap RvKA

* samenstelling kascommissie inzake 2021 : wie meldt zich aan?

* t.k.n.: data AV volgend jaar

* t.k.n.: roostertje voor bijdragen door AV-leden aan de Nieuwsbrief RvKA

21.00 uur 6. Mededelingen en eventuele vragen n.a.v. verslag van AV september 2021

21.10 uur 7.` Afsluiting met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader