Oproep van dominees en voorgangers in Nederland aan de volksvertegenwoordigers van CDA en CU

Geachte zussen en broers in het geloof,

De Nederlandse regering heeft op 7 mei jl. bij een brief van staatssecretaris Broekers-Knol aangegeven hoe Nederland er wil zijn voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen op Lesbos. De Nederlandse hulp bestaat uit 48 plekken in Griekenland voor de opvang van 5.463 minderjarige vluchtelingen.

Op 3 juli jl. is in de Tweede Kamer gestemd over een motie over de kinderen van Lesbos. In de motie wordt geconstateerd dat het Nederlandse plan om kinderen in Griekenland op te vangen nauwelijks van de grond komt. In de motie wordt de regering verzocht om uiterlijk 1 augustus met een voorstel te komen om een aantal kinderen in Nederland te herplaatsen. De motie is verworpen, ook omdat u als volksvertegenwoordiger van het CDA of de CU tegen de motie hebt gestemd.

De vluchtelingkinderen op de Griekse eilanden zijn alles kwijt. Soms zijn ze hun familie in hun thuisland kwijtgeraakt; soms zijn ze op de reis naar een veilig land gescheiden van hun familie. Het zijn kinderen die zeer kwetsbaar zijn voor mensenhandel en misbruik en die zeker in coronatijd bescherming nodig hebben. We maken ons grote zorgen over deze kinderen. Onze zorgen worden vergroot door wat we in media (bijvoorbeeld Trouw, Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad) lezen over het Nederlandse plan. Meest recent, medio juli, ruim twee maanden na de brief van 7 mei, berichtte RTL Nieuws dat de opvang in Griekenland nog niet is geregeld. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid wil geen concrete deadline noemen wanneer dat wel het geval is.

Wij zien hoe de Bijbel ons leert om er voor de kwetsbaren van deze wereld te zijn. We hebben het voorbeeld van Jezus die kinderen tot zich laat komen. Dat roept ons op tot ontferming over deze kinderen. Deze bewogenheid maakt dat wij u vragen om onze zorgen over de Nederlandse hulpplannen weg te nemen en dat wij u een aantal vragen voorleggen.

Wij vragen we u de volgende vragen te beantwoorden:

 1. welke garanties of andere zekerheden hebt u dat het Nederlandse plan van de grond komt en kinderen daadwerkelijk en snel in hun acute nood worden geholpen en onderkomen, onderwijs en voogdij ontvangen?
 2. welke garanties of andere zekerheden hebt u dat de andere kinderen dan de 48 die door Nederland worden geholpen, ook op korte termijn daadwerkelijk en snel hulp ontvangen?
 3. hoeveel tijd wilt u de regering geven voor het realiseren van het plan, ook gezien de acute nood van deze kinderen?
 4. bent u bereid u om de regering te vragen kinderen in Nederland op te vangen als het Nederlandse plan voor opvang in Griekenland niet van de grond komt of andere kinderen onvoldoende hulp ontvangen?

We hopen en bidden dat uw en onze inzet leidt tot bescherming van deze, Gods, kinderen. Gods zegen bij uw werk daarvoor toegewenst; we bidden voor u.

In de liefde van Christus verbonden,

 1. Peter R. Baas, emeritus-predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
 2. Cor Baljeu, predikant protestantse wijkgemeente Open Kring Zwolle
 3. André van der Beek, voorganger Apostolisch Genootschap Zwolle
 4. Bram Beute, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kampen-Zuid (Bazuinkerk)
 5. Menko Biewenga, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Enschede
 6. Fred Blokhuis, predikant samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk Nieuwegein
 7. Henk Bondt, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hardenberg Marslanden (De Levensbron)
 8. Arend de Braak, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Sint Jansklooster-Kadoelen
 9. Sape Braaksma, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Leeuwarden (De Morgenster)
 10. Cor van Breemen, geestelijk verzorger (en predikant) Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zeist-De Bilt
 11. Sijtze de Bruine, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Balkbrug
 12. Jos Colijn, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Wezep
 13. Arjan Dam, pastor algemene zaken Vrije Evangelisatie Zwolle
 14. ds. P.J. van Dam, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
 15. Adri Dingemanse, emeritus-predikant voor doven van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Zwolle
 16. George B.J.M. Dölle, priester Rooms-Katholieke kerk, pastoor te Hulsberg
 17. Albert Pieter Feijen, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk Hardenberg Baalderveld Zuid en heeft als vrijwilliger op Samos gewerkt
 18. Linus van ’t Foort, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Beekbergen
 19. Titus Frankemölle, diaken Rooms-Katholieke kerk, voorzitter Nederlandse Katholieke Schoolraad
 20. Jan Geersing, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Ridderkerk (Maranathakerk)
 21. Nico Geertsema, voorganger Samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt-Nederlands Gereformeerde Kerk Lisse
 22. Willem Griffioen, voorganger Akergemeente Amsterdam
 23. Dirk Groeneveld, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amersfoort-Zuid (Martuskerk)
 24. Han Hagg, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Zuid (Koningskerk)
 25. Roel Heida, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Monster 
 26. Sjoerd Heij, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Harkstede-Meerstad
 27. Adrie van der Heijden, emeritus-legerpredikant Christelijke Gereformeerde Kerken, Zaandam
 28. Jan Hendriks, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
 29. Zweitse van Hijum, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zevenbergen
 30. Hans van ’t Hoff, voorganger Nederlands Gereformeerde Kerk Den Haag-Rijswijk (Leeuwendaalkerk)
 31. Peter Hommes, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Koningshof Leusden 
 32. Ron van den Hout, Rooms-Katholieke bisschop van Groningen – Leeuwarden
 33. Marinus de Jong, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amsterdam (Oosterparkkerk)
 34. Sieds de Jong, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Drachten Zuid/West
 35. Martijn Junte, Remonstrantse Broederschap
 36. Gerrit Kemna, voorganger Grace Communion International Zwolle
 37. Jeroen Knol, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Zwolle
 38. Dr. Bert Loonstra, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda
 39. Wim (W.H.) Louwerse, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk, Apeldoorn
 40. Theodoor Meedendorp, voorganger multiculturele kerk Hoop voor Noord, Amsterdam Noord
 41. Rik Meijer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hardenberg Baalderveld-Zuid
 42. Roel Meijer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Meppel (Kruiskerk)
 43. Kees Mewe, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Spakenburg-Zuid
 44. Wouter Moolhuizen, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen
 45. Rob Nijhoff, pastor Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Duiven-Velp
 46. Dick Noort, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zuidhorn (De Rank)
 47. Gertjan Oosterhuis, gemeentepredikant De Verbinding Hilversum
 48. Melle Oosterhuis, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Wezep
 49. Rolf van Ommen, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Rouveen
 50. Hendrik Pathuis, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Spakenburg-Noord
 51. Jan-Jaap van Peperstraten, pastoor te Alkmaar
 52. Johan Plug, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Roden
 53. Gerrit Riemer, emeritus-predikant in missionaire dienst, Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Mastenbroek
 54. Folkert Rinkema, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Katwijk
 55. A.J.Th. van der Scheer, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
 56. Joop Schreuder, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Spakenburg-Noord
 57. Peter Sinia, voorganger Nederlands Gereformeerde Kerk Ede (de Proosdij)
 58. Hans Slotman, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kampen
 59. Herman Smit, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Zuidwolde (Dr.)
 60. Arie de Snoo, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Leiden
 61. Gert Jan van der Steen, bisschop Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
 62. Henk Stoorvogel, pastor Vrije Evangelisatie Zwolle
 63. Peter Strating, voorganger Havenkerk Den Haag
 64. Jaap van Tuil, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Mariënberg
 65. Philip Troost, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, spreker, heeft als vrijwilliger op Lesbos gewerkt en auteur, Zwolle
 66. Lucas van der Veen, predikant Kruiskerk Waddinxveen
 67. Tom A. Viezee, consulent Nederlands Gereformeerde Kerk Westbroek
 68. Bart Visser, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden (Bethelkerk)
 69. Tom Waalewijn, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Lutten
 70. Jan Wessels, missionair predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal (Bethelkerk) en internationaal directeur van Faith2Share, een wereldwijd netwerk van zendingsorganisaties
 71. Tjitte Wever, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk, laatst verbonden aan De Open Hof (Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk) Alkmaar
 72. Jan Hendrik van Wijk, predikant Hervormde gemeente Windesheim (Protestantse kerk in Nederland)
 73. Wim van Wijk, predikant Samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt-Nederlands Gereformeerde Kerk Deventer
 74. Dennis van der Zee, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk IJsselmuiden
 75. Chris van Zwol, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Middelharnis