Nicolaasvesper zondag 1 december in de Oude Kerk

Op zondag 1 december organiseert de Raad van Kerken Amsterdam opnieuw een oecumenische “Nicolaasviering”, dichtbij de feestdag van de Heilige Nicolaas, aan het begin van de Adventsperiode. 

Sint Nicolaas is de stadspatroon van Amsterdam.  In deze viering willen wij zichtbaar en ervaarbaar maken, dat wij als kerken in deze stad en voor deze stad samen staan en samen werken en vieren. 
Na eerdere vieringen in de Rooms-Katolieke Nicolaasbasiliek en de Russisch-Orthodoxe Kerk “Heilige Nikolaas van Myra”, zal de viering  dit keer plaatsvinden in de oudste Nicolaaskerk van de stad, de Protestantse Oude Kerk aan het Oudekerksplein.
De vesper wordt vormgegeven in samenwerking met de oecumenische Werkgroep Getijden van de Oude Kerk.  Deze verzorgt  de wekelijkse vesper in de Oude Kerk.  
De vesper zal het karakter hebben van een Evensong. In de lezingen en liederen wordt  verwezen naar het leven en de betekenis van de Heilige Nicolaas. Er is inbreng vanuit verschillende kerkelijke tradities.
De vesper begint om 19.00 uur. Maar u bent vanaf 18.00 uur welkom.
Om 18.30 uur kunt u deelnemen aan een rondleiding door de Oude Kerk.
Voor de rondleiding en na de vesper is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Aan de vesper zal een oecumenisch projectkoor  meewerken, o.l.v Herman Mussche, de cantor van de Oude Kerk. Iedereen met een goede stem en zin om eens in de prachtige Oude Kerk te zingen kan meezingen in dit koor. We zingen muziek uit de rijke muzikale traditie van de Oude Kerk, maar ook o.a. een Russisch ‘Onze Vader’. Dit  projectkoor repeteert één keer  vooraf,  op zaterdag 30 november, van 10.30 – 12. 30 uur, in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 (bij het Spui). Aanmelden voor het gelegenheidskoor bij de cantor: herman@hermanmussche.nl. Bij aanmelding ontvangt u de muziek digitaal.