Taakgroep onderzoekt andere vormen

Afgelopen jaar is er van alles veranderd in het veld waarin de taakgroep Vluchtelingen en de kerken actief zijn. Het LVV-programma van de gemeente Amsterdam als experiment is volop in bedrijf (ook al schiet de capaciteit en soms ook de aanpak tekort – het is toch een wereld van verschil met twee jaar geleden). Amsterdam trekt veel Dublin-claimanten aan. Niet langer is de We Are Here-groep  het brandpunt van actie – we hebben inmiddels team Kerkbed, Here to support, Amsterdam City Rights.  Jarenlang was het Platform van de Taakgroep Vluchtelingen de plek bij uitstek waar vanuit allerlei hoeken in de samenleving verhalen over hulp aan vluchtelingen werden gedeeld en actie gesmeed. De laatste tijd kwamen steeds minder mensen naar de Platformbijeenkomsten. En is er een nieuw  overlegcircuit gegroeid: in het Gelagkamer overleg (vrz. Gerhard Scholte)  en de klankbordgroep bij de gemeentelijke Regiegroep ongedocumenteerden wordt beleid besproken, individuele casuïstiek onder de aandacht gebracht en actie gesmeed.

Effect: de Taakgroep heeft een veel minder prominente taak en rol. Daarom wil het db zich nadrukkelijker naar de kerken wenden, die zich inzetten voor vluchtelingen (met en zonder status). Op twee manieren: met bijeenkomsten in de buurt (zoals hierboven genoemd), waar we nieuwe mogelijke partners voor uitnodigen i.s.m. de diaconaal opbouwwerker van de PKA in de buurt: De Taakgroep komt naar u toe. Zulke bijeenkomsten zouden we 2 tot 3 keer per jaar kunnen organiseren. Daarnaast denken we aan 1 of 2 thema-bijeenkomsten per seizoen.

Deze wijziging in onze manier van werken bespreken we graag met jullie in een Taakgroep-bijeenkomst op 17 december (via zoom of in levenden lijve…). Noteer de datum vast!