Terugblik op ons Korenfestival zaterdag 28 september

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
1 oktober 2019

Terugblik op ons Korenfestival zaterdag 28 september

“Wat een middag, God zij geprezen!”, dat was zomaar een reactie van iemand die ons Korenfestival afgelopen zaterdag  in de Oude Lutherse Kerk bezocht. Ook wij kijken er met vreugde en dankbaarheid op terug.

Wat een rijkdom in verscheidenheid van de bijdragen van de acht koren uit onze lidkerken en hoe zijn we met elkaar verbonden in het zingen van “Halleluja”!
En wat was het goed om  ook samen te zingen onder leiding van Rinske van der Meer!
Bijgaande foto´s  geven alvast een impressie.  Meer foto´s binnenkort op onze website.

Voor ons stond deze middag mede in het kader van het gegeven dat het deze maand 50 jaar geleden dat de Raad van Kerken Amsterdam werd opgericht. Het begon met 9 kerken, inmiddels zijn 23 kerken en geloofsgemeenschappen bij ons aangesloten, met daarachter vele gemeenschappen, gemeenten, en parochies. Samen zingen is een goede traditie in de geschiedenis van de Raad met eerdere korenfestivals  en “Mokum Zingt” . Het was en is een van de vormen waarin we aan onze verbondenheid gestalte geven.  Daarnaast is er altijd een sterke maatschappelijke betrokkenheid geweest, vele jaren onder leiding van het Operationeel Team. Vanuit dat Team zijn o.a. de Stichting Drugspastoraat en onze Taakgroep Vluchtelingen ontstaan en beide nog zeer actief.  Ook  waren en zijn we actief in vormen van interreligieuze dialoog en samenwerking.  Door onze rijke geschiedenis weten we ons bemoedigd ons werk als Raad van Kerken Amsterdam voort te zetten.

Nieuws Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]