Belangenbehartigers van ongedocumenteerden slaan alarm

Amsterdamse organisaties die opkomen voor de belangen van ongedocumenteerden slaan alarm

Het was al langer bekend dat criteria van de BBB zouden worden ingevoerd, sinds maandag 6 november 2017 is dit een feit.

Met gevolg dat twee Eritrese vrouwen met Dublin claim geen toegang meer tot de BBB kregen. Een van deze vrouwen is vijf maanden zwanger, zij verblijft nu in een gekraakt pand van We Are Here.

Tevens worden de eerste exit gesprekken gevoerd met mensen die in de BBB nachtopvang verblijven en niet meer voldoen aan de criteria.

Naast de invoer BBB criteria dreigt ontruiming voor Vluchtgroep Diemen. De omstandigheden voor ongedocumenteerden in Amsterdam wordt steeds instabieler, dakloosheid dreigt.

Afgelopen zondag 5 november is er een nieuwe vluchtlocatie van Wij Zijn Hier gekraakt. Mede op initiatief van ongedocumenteerden uit de BBB. De vrouwen van de BBB hebben een actieve rol in de kraak gespeeld, want zij missen opvang overdag. Een van de vrouwen zei: “Nooit had ik gedacht dat ik een pand zou kraken, maar mijn situatie dwong mij hier toe.”

De vraag om 24-uurs opvang en gezondheid

Herhaaldelijk hebben steunorganisaties voor 24-uurs opvang met begeleiding gepleit. Het hebben van ‘adequate housing’ is een van de determinanten van gezondheid: factoren die het behalen of behoud van een goede gezondheid ondersteunen. Zodra onderdak wegvalt of instabiel wordt kan het een directe negatieve impact hebben op iemands gezondheid.

Mensen ervaren veel stress en ontwikkelen psychische klachten als zij niet dag en nacht een stabiele plek hebben om te wonen. Een aantal mensen staat onder specialistische behandeling binnen de ggz, bijvoorbeeld voor trauma gerelateerde stoornissen.

Het beëindigen van opvang leidt mogelijk ook tot beëindiging of onderbreking van deze behandeling, met alle gevolgen van dien.

Wij roepen bewoners van de stad, politici en journalisten op om op woensdag 15 november om 08.30 u naar de BBB in Buitenveldert te komen (Walborg 2b) voor overleg.

Contact amsterdam@basicrights.nl

facebook.com/basicrightsnl

Dokters van de Wereld en Basic Rights

– – – – – – – zie ook: ‘Eritrese vrouw vertelt: van BBB naar kraakpand’