14 sept. – Jacoba van Tongeren lezing door Désanne van Brederode

Beste mensen,

Vrijdagmiddag 14 september wordt in onze kerk de eerste Jacoba van Tongeren lezing gehouden.

Uitgesproken door filosoof en schrijfster Desanne van Brederode en co-referaat door Annette Kouwenhoven van City Rights Amsterdam.

Paul van Tongeren, de neef van de verzetsvrouw, die drie jaar geleden haar memoires in boekvorm uitbracht, zal de inleiding verzorgen.

Het belooft een uiterst interessante middag te worden,

met de centrale vraag in hoeverre het verzetsverleden van Jacoba en ons actuele verzet tegen onrecht met elkaar te maken hebben.

Jacoba van Tongeren (1903-1967) was een markante verzetsvrouw die duizenden mensen het leven redde. 

Doordat haar medewerkers een code kregen en onbekend waren bij hun naam, is deze verzetsgroep lange tijd onbekend gebleven, tot het moment dat haar dagboeken 3 jaar geleden onverwacht gevonden werden en gepubliceerd.

Jacoba richtte tijdens de Tweede Wereldoorlog als enige vrouw de verzetsgroep Groep 2000 op, die zij vijf jaar lang leidde. Ook stond ze aan de wieg van het blad Vrij Nederland. ‘Groep 2000’ zorgde tussen 1940 en 1945 voor zo’n 4500 onderduikers via het distribueren van geroofde voedselbonnen.  Zij bracht de voedselbonnen deels zelf naar onderduikers, wat haar de bijnaam ‘de Bonnenkoningin’ bezorgde. Jacoba van Tongeren deed dit verzetswerk onder auspiciën van de kerkenraad van de Ned. Hervormde Kerk van Amsterdam.

Vorig jaar besloot onze PKA daarom een speciale lezing in het leven te roepen om haar naam te gedenken en het boek van haar levenswerk meer bekendheid te geven.

Het geheel vindt plaats in de Keizersgrachtkerk. Ik wil u van harte uitnodigen erbij aanwezig te zijn.

Onze eigen ‘huisband’ Ithaka zal zijn medewerking geven.

Vrijdag 14 september vanaf 14.30 (inloop) – 15.00 aanvang. Ongeveer 17.30 einde.

Van harte welkom!

hartelijke groet, Gerhard

=========

Gerhard Scholte

Predikant Keizersgrachtkerk

Voorzitter Taakgroep Vluchtelingen/ Raad van Kerken Amsterdam

Mob 06-40486034