PKN-publicatie: ‘Van migrant tot naaste – Plaatsmaken voor jezelf’

door René de Reuver en Dorottya Nagy e.a.

Boekencentrum  – november 2018  –  144 blz.       € 12,99 – E-book € 7,99

De Protestantse Kerk Nederland bouwt aan een kleine serie publicaties waarin actuele maatschappelijke vraagstukken worden onderzocht vanuit christelijk perspectief. Steeds wordt een specialist, die zich actief betrokken toont bij de kerk, gevraagd zijn/haar inzichten te delen in de Generale Synode en ze verder uit te werken tot een behapbaar en leesbaar boek. Vorig jaar verscheen als eerste in deze serie ‘Heilige Strijd – het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad ‘van prof. dr. Beatrice de Graaf.

Nu is verschenen ‘Van Migrant tot naaste – Plaatsmaken voor jezelf’

Weinig onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker als onze eigen identiteit bedreigd lijkt te worden. Tijd voor een christelijk perspectief op migratie, dat wegblijft bij het klassieke links-rechtsdenken.

René de Reuver (scriba van de PKN) en Dorottya Nagy (bijzonder hoogleraar missiologie bij de PThU) trappen af met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer. Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht. Daarnaast bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma en Kathleen Ferrier.