Tafels van hoop voor vluchtelingen – 20 juni

Veel vluchtelingen voelen zich eenzaam, terwijl onderzoek laat zien dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie.      

Op 20 juni  –  Wereldvluchtelingendag  –  organiseert Kerk in Actie samen met kerken, scholen en gezinnen de landelijke actie Tafels van Hoop om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Doet u mee?

1.​ ​Bespreek​ ​deze​ ​oproep​ ​in​ ​uw​ ​kerkenraad,​ ​diaconie​ ​of​ ​met​ ​individuele​ ​gemeenteleden

Wanneer u besluit deel te nemen is het belangrijk om met elkaar te bespreken wat u gaat doen. Is er al een eetclub? Is het mogelijk om die aan te laten sluiten bij de actie op 20 juni? Zijn er via bijvoorbeeld vrijwil-ligerswerk al contacten met vluchtelingen in uw gemeente? Bijvoorbeeld met inwoners met een status (statushouders), of met de bewoners van het naburige AZC. Betrek hen bij de actie! Vraag ook uw predikant(e), want vaak zijn daar al contacten.

2.​ ​Meld​ ​uw​ ​actie​ ​aan​ ​op​ ​www.tafelsvanhoop.nl

Op de website verzamelen wij de plaatsen en het aantal deelnemers die meedoen met Tafels van Hoop. In principe plaatsen we de tafels als een besloten bijeenkomst. Als u dat wenst, kunnen we   de tafel ook openbaar maken, zodat ook anderen  aan kunnen schuiven.

3.​ ​Zorg​ ​voor​ ​publiciteit​ ​in​ ​uw​ ​eigen​ ​omgeving

Het is belangrijk om op tijd aandacht te besteden aan uw eigen evenement. Dat kan bijvoorbeeld via uw kerkblad, website en afkondigingen, maar ook via huis-aan-huis-bladen via bijvoorbeeld een persbericht. Denk aan de inleverdata van de kopij.

4.​ ​Regel​ ​praktische​ ​zaken

Waar komt uw Tafel van hoop te staan? In de kerk, het wijkgebouw of bij iemand thuis? Gaat u samen eten? Vraag gemeenteleden, leden van uw groep en vluchtelingen te helpen voor de maaltijd. Inspiratie voor passende gerechten bieden wij u graag via het Kerk in Actie Kookboek. Gaat u samen muziek maken? Vraag dan wie er een muzikale bijdrage wil leveren. Nodigt u speciale gasten uit, zoals een gemeenteraads-lid, muzikant of koorleden? Gaat u samen spelletjes doen? Is er vervoer nodig om mensen op te halen? Is er iets te doen voor de kinderen?

5.​ ​Leg​ ​contacten​ ​met​ ​vluchtelingen en geef hen een actieve inbreng

Zijn​ ​er​ ​nog​ ​geen​ ​contacten​ ​met​ ​het​ ​AZC? Benader dan de locatiemanager van het COA op het AZC bij u in de buurt en/of de lokale afdeling van VluchtelingenWerk op het AZC. Ons voorstel is om zo snel mogelijk contacten te leggen, zodat mensen tijd hebben om erover na te denken. Denk ook aan contacten via migrantenkerken of moskeeverenigingen. Het werkt goed als u vluchtelingen kent die een brug kunnen vormen naar anderen.

6.​ ​Maak​ ​er​ ​een​ ​fantastische​ ​actiedag​ ​van​ ​op​ 20 juni

Zorg dat er vanuit de organisatie tijdig mensen aanwezig zijn om iedereen welkom te heten, richt de ruimte gezellig in, heet welkom eventueel in verschillende talen. Wees erop voorbereid dat voedsel in andere culturen soms een andere betekenis heeft dan bij ons. Dikwijls is halal eten gewenst. Stuur een foto van uw Tafel van hoop, maar vraag van tevoren toestemming aan de aanwezigen, naar info@kerkinactie.nl.

Overige informatie over de actie Tafels van Hoop? www.tafelsvanhoop.nl

Neem contact op met Kerk in Actie: 030 – 880 18 80.