Nicolaasviering 6 december in de Oude Lutherse Kerk

Ook dit jaar organiseert de  Raad van Kerken Amsterdam een Nicolaasviering. Dit keer samen met de kerken van de “Heilige Vier Hoek” in de Oude Lutherse Kerk. De mogelijkheid de Nicolaasviering bij te wonen zal helaas beperkt zijn. De vesper zal echter via livestream te volgen zijn.

Nicolaasviering in dagen van advent

Zondag 6 december, aanvang 17.00 uur
in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411, hoek Spui

De bronafbeelding bekijken
Zondag 6 december organiseert de Raad van Kerken Amsterdam opnieuw een oecumenische “Nicolaasviering”, op de feestdag van de Heilige Nicolaas,
op de tweede zondag van Advent.
In voorgaande jaren hielden we deze Nicolaasviering in een van de aan Sint Nicolaas gewijde kerken in onze stad. Dit jaar zijn we te gast in de Oude Lutherse Kerk.
De Lutherse Gemeente betrekt bij de viering de kerken, waarmee zij lokaal oecumenisch samenwerkt: de Doopsgezinde Gemeente, de English Reformed Church en de RK Krijtbergparochie.

In de liturgie van de vesper zullen samengaan de elementen van advent als voorbereiding op de komst van de Heer en het gedenken van Sint Nicolaas die voor verschillende kerken als een belangrijke heilige geldt en beschermheilige van Amsterdam is. Bij de viering is er inbreng vanuit verschillende liturgische tradities.

U bent van harte welkom bij deze viering. Maar er gelden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen beperkingen. Wij houden ons aan de richtlijnen zoals die dan gelden. We gaan we ervanuit dat het aantal bezoekers beperkt moet blijven. Opgave is daarom noodzakelijk. Dat kan via Betty Bos, ebosmiedema@gmail.com of 020-3342535 / 06-17552015.
De viering is ook te volgen via een livestream of op een later moment terug te zien. Ga daarvoor naar de You Tubekanaal website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam: https://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam

Raad-van-Kerken
En nog een WordPress site English Reformed Church Amsterdam Home Krijtberg

Nadere informatie: raadvankerkenamsterdam@gmail.com en www.rvkamsterdam.nl

Zie ook de digitale flyer: