Onderzoek naar soorten BBB ondersteunt 24-uurs opvang met begeleiding

‘Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer’

In dit onderzoek (uitgevoerd door Universiteit Groningen en op 11 juni gepubliceerd door het Ministerie van Justitie) is de leidende vraag: Hoe kan noodopvang voor zgn. ‘vertrekplichtige’ (vaak ongedocumenteerde en afgewezen) asielzoekers zodanig vorm worden gegeven dat het terugkeer niet in de weg staat? https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2882-de-invloed-van-gemeenten-op-de-terugkeer-van-uitgeprocedeerde-asielzoekers.aspx

De onderzoekers beschrijven dat 24-uurs opvang mét begeleiding de beste resultaten levert voor het oplossen van de moeilijke situaties van vertrekplichtige asielzoekers. Ze geven met zoveel woorden aan dat dit al jaren door diverse stedelijke organisaties en i.h.b. door INLIA wordt bepleit en in verschillende steden met behoorlijk succes in uitvoering wordt gebracht.