Team Straatsignalering

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
28 maart 2020

Team Straatsignalering

www.facebook.com/straatsignalering   Citaat van deze pagina:

Als je wilt ondersteunen, bijdragen aan het kopen van o.a. eten en drinken in de locaties in Oost en West, wilt bijdragen aan noodhulp aan ongedocumenteerden kan er overgemaakt worden naar het Noodfonds Straatsignalering Amsterdam, een fonds in beheer van de Hofkerk in Amsterdam Oost, op de rekening van de Martelaren van Gorcum, NL13 INGB 0000 1225 88 en o.v.v. het Noodfonds Straatsignalering Amsterdam (ANBI status). Bijdragen worden besteed aan de eerste levensbehoeften van deze mensen, zoals eten, drinken, wasjes draaien. [ Vanuit het Noodfonds wordt ook bijgedragen aan de zorg voor de groep in de parkeergarage Kempering in Zuidoost, in nauw overleg met Lisa Elsenburg, die de hulp daar nu coördineert. ]

In deze tijdelijke kleinschalige vormen van dagopvang zijn vrijwilligers nodig voor diverse praktische taken. Ziet u kans om mee te helpen? Mail naar niemandopstraat@gmail.com  – dit is een samenwerking van Team Straatsignalering en de hulp aan de parkeergarage. In de huidige situatie kan geen vrijwilligerscontract aangeboden worden, men handelt op eigen risico. Vrijwilligers zijn beslist nodig. Voor informatie kunt u bellen met Annette Kouwenhoven: 06-2123 5320

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: