BUILDER: Super powerful & responsive wordpress theme with hundreds options.

Homepage

sep

RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM

De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam.
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad de oecumenische dialoog met elkaar, ook met de kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn.
Daarnaast maakt de Raad zich sterk voor de gezamenlijke dienst van de kerken aan de Amsterdamse samenleving en het welzijn van wie leven in de stad.
Daarbij is er ook aandacht voor ontmoeting en samenwerking met mensen van andere religies.

Nieuws


 • HERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

  zondag 1 NOVEMBER 2020 in de Mozes en Aäronkerk - Amsterdam In de week van Allerzielen, op zondag 1 november 2020, vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen.Deze herdenking wordt mede georganiseerd door de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam. De herdenking kan door een beperkt aantal mensen worden bijgewoond, maar is ook via livestream te volgen Lees verder

 • Zorgen om geweldsagressie in Nagorno-Karabach

  Vanuit de Armeens-Apostolische Kerk, een van de lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam ontvingen wij het verzoek de nieuwe geweldsagressie rond Nagorno-Karabach, een Armeense enclave in Azarbeidjan, onder de aandacht te brengen, die af te wijzen en steun uit te spreken aan het Armeense Gemeenschap. Hieronder het bericht en de reactie van het Dagelijks Bestuur. Lees verder

 • Korte terugblik op Webinar over “Amsterdam in Coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken”

  Maandagavond 12 oktober organiseerde de Raad van Kerken Amsterdam een Webinar over Amsterdam in coronatijd. Verschillende vertelden vanuit de spiritualiteit van hun kerkgemeenschap welk effect corona op hun gemeenschap heeft gehad en nog steeds heeft en hoe vanuit de kerken is. Wat betekent dat voor de kerken? Welke bijdrage leveren zij aan de Amsterdamse samenleving? Wij kijken terug op een boeiend, inspirerend en bemoedigend op dit Webinar, een voor ons geheel nieuwe activiteit. We waren blij met de grote belangstelling. Lees verder

 • Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam september 2020

  In deze Nieuwsbrief informatie over – aangepaste, gedeeltelijk nieuwe – activiteiten van onze Raad in de komende maanden.Ook vermelden we aantal activiteiten van oecumenische partners. Tenslotte berichten we over ontwikkelingen in onze Raad,of waar onze Raad dan betrokken is. Lees verder

 • Voorzitter RvKA deelt zorgen over ontwikkelingen in Polen

  Op 7 september heeft de voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam, Henk Meulink, op verzoek gesproken bij een demonstratie tegen de anti-LHBTI campagne in Polen. Hij deelde daarbij de zorgen over en het protest tegen het instellen van LHBTI-vrije zones en het voorstel van de RK bisschoppen conversiecentra op te richten. Bij de demonstratie werd ook op de kerkgenootschappen een beroep gedaan zich te laten horen. Voor de toespraak van de voorzitter Lees verder

 • Twee verklaringen van het Veiligheidspact tegen Discriminatie

  Het Veiligheidspact tegen Discrimatie, waar de Raad van Kerken Amsterdam actief bij betrokken is,heeft 11 mei twee verklaringen uitgegeven naar aanleiding van nieuwe geweldsdaden tegen een joods restauranten tegen een homoseksueel paar. Burgemeester Femke Halsema verwees naar de verklaringen in het programma M diezelfde dag. Lees verder

Volg ons op Facebook

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Ontvang onze nieuwsbrieven

Die we maandelijks graag aan u versturen