Raad van Kerken Amsterdam

De Raad van Kerken Amsterdam is een gemeenschap van 24 Amsterdamse kerken. We delen het geloof dat Gods Geest werkzaam is in onze tijd en van daaruit beraden we ons op de vragen waarvoor de samenleving ons stelt. We bevorderen de oecumenische dialoog van kerken met elkaar; ook voor ontmoeting en samenwerking met mensen van andere religies is ruimte. 

Agenda

DatumActiviteit
21 sep. 2023Algemene vergadering
5 nov. 2023Oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen 
17 nov. 2023Algemene vergadering
3 dec. 2023Nicolaas Vesper
21 jan. 2024Vesper t.g.v. Week voor gebed voor de eenheid van de christenen

Nieuwsbrief