BUILDER: Super powerful & responsive wordpress theme with hundreds options.

Raad van kerken

De Raad van Kerken Amsterdam is een gemeenschap van 24 Amsterdamse kerken. We delen het geloof dat Gods Geest werkzaam is in onze tijd en van daaruit beraden we ons op de vragen waarvoor de samenleving ons stelt. We bevorderen de oecumenische dialoog van kerken met elkaar; ook voor ontmoeting en samenwerking met mensen van andere religies is ruimte. 

Agenda

Datum Activiteit
30 Jun Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
21 Sep Algemene vergadering
5 Nov oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 Nov Algemene vergadering
3 Dec Nicolaas Vesper

Nieuwsbrief