Overzicht partijprogramma’s plus aandachtspunten Taakgroep

Overzicht belangrijke thema’s asielzoekers en migranten in de Amsterdamse partijprogramma’s                         

 partij BedBadBrood /

WijZijnHier

Opleiden & werken ongedocumenteer-den Kenmerkende passage in programma Statushouders in Amsterdam Inburgering en taalles
BIJ1 BBB+Begeleiding, 24 uurs opvang Inburgering is een recht; los van verblijfsstatus.

Werk mogelijk maken

In NL geboren kinderen niet terugsturen; ouders blijven bij kinderen Statushouders zelfde rechten als Nederlanders Privatisering van taalles en inburgering terug-draaien; goedkoop aanbieden en kwaliteitscontrole door gemeente
CDA (niets over BBB)

Kraakpand na melding direct ontruimen

Wie onvoldoende Nederlands leert wordt gekort op uitkering Inburgeringscursus is verantwoordelijkheid van nieuwkomer zelf
CU BBB+Begeleiding.

Dagopvang door maatschappelijke organisaties.

Model Vluchtmaat is goed voorbeeld

Door (vrijwilligers)werk, cursussen en trainingen werken aan zelfstandigheid, hier of elders

 

‘Essentieel is stimuleren van zelfredzaamheid en zelfregie van vluchtelingen en ongedocumenteerden’ Kleinschalige gespreide huis-vesting, evt. in kantoorpanden.

Gemeente moedigt bedrijfsleven aan statushouders in dienst te nemen

Beleidsplan voor snelle inburgering & integratie van nieuwkomers, i.s.m. maatschappelijke organisaties
D 66 BBB+Begeleiding ‘De straat is voor niemand een oplossing’ Werk is beste integrator Inburgering van asielzoekers vanaf dag 1, met hulp van vrijwilligers-organisaties; maatwerk
DENK WijZijnHier krijgt vaste verblijfplaats; evt. naturalisatie Opleidingen en leerstages om aan toekomst te bouwen Generaal pardon voor uitgeprocedeerden. Internationale verdragen zijn leidend. Voldoende woonruimte voor asielzoekers en statushouders Betere taalcursussen voor statushouders; geen tegenprestatie voor uitkering verplicht, om te focussen op inburgering
FvD (niets over BBB)

Kraakpanden direct ontruimen

‘Geen nieuwe asielzoekers in de stad; Amsterdam heeft nu al onvoldoende woningen’ Andere groepen krijgen voorrang bij sociale huurwoningen
Groen Links BBB+Begeleiding

24 uurs opvang of leefgeld (plek in eigen netwerk).

BBB uitbreiden.

Gemeente faciliteert gebruik van leegstaand vastgoed voor wonen als in Vluchtmaat

Recht op studie en werk, bv in de vorm van een tijdelijke werkvergunning

Amsterdams Stoutfonds betaalt evt. boetes voor werkverschaffers

‘Mensen die vluchten voor oorlog, geweld, vervolging, honger of armoede, zijn altijd welkom in Amsterdam.’

Pleidooi voor generaal pardon voor langdurig ongedocumenteerden met arbeidsverleden

Gemeente moet regie nemen ipv rijk qua taalles en inburgering; beide aan asielzoekers vanaf dag 1 gratis aanbieden, plus opleiding, werk of zinvolle dagbesteding.

 

Toeleiden naar werk: prioriteit en maatwerk.

Speciale opleidingen i.s.m. ROC’s en werkgevers.

Piraten-partij Ieder mens heeft recht op vrije verplaatsing en onderdak, op voedsel en kleding, op werk en zorg Vluchtelingen én ongedocumenteerden kunnen vanaf dag 1 aan het werk.

Gemeente poogt ook ongedocumenteerden staatsburger te maken.

Eenmalig ‘generaal pardon’ voor de ongedocumenteer-den in Amsterdam. Niet langer meedoen met het Nederlandse asielbeleid dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens schendt. Gemeente bevordert huizenbouw en taalles voor alle nieuwe Amsterdammers. Een ‘stadspaspoort’ geeft stemrecht aan allen.
partij BedBadBrood /

WijZijnHier

Opleiden & werken ongedocumenteer-den Kenmerkende passage in programma Statushouders in Amsterdam Inburgering en taalles
PvdA BBB

met geestelijke begeleiding en

medische zorg

‘We dringen bij het Rijk aan op een structurele oplossing en werken niet mee als we door de humanitaire ondergrens zakken.’ z.s.m. huis in gewone buurt, evt. in complex met studenten Gemeente stimuleert (vrijwilligers)werk en helpt bij taalles en inburgering
PvdD BBB indien nodig uitbreiden Gemeente werkt niet mee aan uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn Kleinschalige gespreide opvang; hulp voor snelle integratie Gemeente ondersteunt inburgering en taalles
SP BBB+Begeleiding (plek om aan op-lossing te werken) Kraakpanden niet zomaar ontruimen ‘Zolang het Rijk geen fatsoenlijke opvang verzorgt’ Hulp bij vinden van huis, baan op niveau, snelle integratie Inburgeringscursus en taalles niet overlaten aan de markt; taalles gratis, gemeente controleert kwaliteit
VVD (niets over BBB)

Kraakpand na aangifte direct ontruimen

 

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bepleit: 

1.       Gerechtigheid & barmhartigheid

           Waar de waardigheid en integriteit van ongedocumenteerde mensen in het geding is, is onlosmakelijk ook onze eigen menselijke waardigheid en integriteit in het geding. Het woord van Jezus Christus raakt hier de kern: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ Mensen van de kerk geloven dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld. De Amsterdamse kerken kunnen niet anders dan steeds weer opkomen voor gerechtigheid voor álle mensen in Amsterdam.

       Amsterdam mag nooit ophouden de internationale verdragen inzake de Rechten van de Mens te respecteren.

2.       24-uurs BBB én begeleiding (BBB+)

        Het is de taak van de overheid om te zorgen voor nacht- én dagopvang. Alleen dan kunnen ongedocumenteerde asielzoekers menswaardig leven en werken aan hun toekomstperspectief. De ervaringen in Groningen leren dat hulpverleners en vrijwilligers dan de beste condities hebben voor hulpverlening. De gemeente behoort Amsterdamse organisaties en vrijwilligers te ondersteunen bij hun inspanningen om deze asielzoekers te begeleiden bij het werken aan duurzaam verblijf, dan wel terugkeer.

             Laat Amsterdam leren van de ervaringen in de Vluchtmaat en vrijwilligersorganisaties steunen bij het sluiten van langdurige ‘anti-kraak-contracten’ in leegstaande gebouwen: een simpel eigen onderkomen maakt een bestaan als ongedocumenteerde draaglijk. En financieel veel aantrekkelijker voor de stad!

3.       Ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden

         Cursussen en praktijkleertrajecten voor en (vrijwilligers)werk door ongedocumenteerden moeten integraal onderdeel uitmaken van het Amsterdamse beleid inzake opvang van alle vluchtelingen. We vragen de gemeente actie te ondernemen op dit vlak, i.s.m. initiatieven uit de stad.