Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam zomer 2021

Beste lezer,

Juli 2021 – we gaan de zomer in met de hoop op een nieuw normaal.

Want terug naar het oude normaal – dat is toch niet wat we willen? Een ‘normaal’ met een levensgrote klimaatcrisis, tekorten in zorg en onderwijs, groeiende sociale ongelijkheid, een onrechtvaardige en onbarmhartige vreemdelingenpolitiek, racisme en discriminatie? Misschien kan de schok van corona een aanknopingspunt zijn voor een andere, nieuwe samenleving, vroeg Rosaliene Israël, scriba van de PKA, zich af in het Parool.

Als Raad van Kerken Amsterdam hebben we in het seizoen dat achter ons ligt, meer contact met elkaar weten te houden dan we durfden hopen in september 2020. Digitaal hebben we samen gereflecteerd op wat corona deed met ons en de Amsterdamse samenleving: in een webinar in oktober en een YouTube-coronaviering aan het begin van de Stille Week. Tijdens een thema-avond in november lieten we ons raken door de stappen die de ELGA en de EBG hebben gezet op weg naar een Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden voor wit en zwart. Tijdens de AV van onze RvKA in mei bleek de grote betrokkenheid van verschillende AV-leden bij dat proces en de wens om daar komend jaar mee verder te gaan met elkaar.

Nu de pandemie op z’n retour lijkt te zijn, kunnen we de ademruimte die we krijgen benutten om onze banden binnen de RvKA verder te ontwikkelen en ons als kerken sterker te verbinden met de samenleving. Om de ongelijkheid, het lijden en de onrechtvaardigheid in het gezicht te kijken. Om ons te oefenen in solidariteit en bij te dragen aan het vinden van oplossingen. Om in Gods naam heelheid en heil te delen met velen.

Vérder naar normaal, zou ik dat willen noemen….

Maar nu eerst een periode van rust. Ik geef u allen graag de zegenbede mee uit het Iona avondgebed waarmee we de AV van 17 juni besloten:

Dat de weg je tegemoet komt,

dat de wind je steunt in de rug,

dat de zon je gezicht verwarmt,

de regen je veld vruchtbaar maakt.

En totdat we elkaar weer zien:

dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

Een hartelijke zomergroet aan u allen,

Namens het DB,

Anna Verbeek

voorzitter

De volledige nieuwsbrief kunt u hier downloaden.