Actie Kerkbedden voor ongedocumenteerden

In het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht wordt hard gewerkt om mensen zonder papieren op weg te helpen in procedures. Sinds enige maanden komen er echter steeds meer kwetsbare mensen bij hen binnen voor wie geen onderdak is. En zoals intussen iedereen erkent (zowel overheid als burger als kerk als zorgverlener): het is onmogelijk om vanaf de straat te werken aan je toekomst.

De helpers van het Wereldhuis konden tot nog toe wel her en der iemand bij vrienden of in woongroepen onderbrengen, maar intussen zijn het er gewoon te veel. En het kan toch niet gebeuren dat in onze stad mensen in zo’n kwetsbare situatie de nachten op straat moeten doorbrengen. Dat moet onze eer als burgers en als kerken te na zijn. We willen u vragen als kerken om bij wijze van protest en uit zorg voor de mensen die het betreft een aantal ‘Code-Rood bedden’ ter beschikking te stellen. Dit zijn bedden die alleen in uiterste nood gebruikt worden en onder protest, bij mensen thuis of in het gebouw van de kerk. Het gebruik van de bedden is altijd tijdelijk en het Code Rood Netwerk stelt zich verantwoordelijk voor het vervolg als een kortdurende opvangperiode is afgelopen

Het Code Rood Netwerk bestaat uit diverse partijen die samenwerken in noodsituaties als deze ten einde tijdelijke oplossingen te vinden en de stad en elkaar te bewegen naar een werkelijke oplossing. Het gaat vaak om:

  • moeders met kinderen,
  • jongeren rond de 20 jaar die soms al zo’n vier, vijf jaar op reis zijn door Afrika en Europa en veelal vreselijke dingen hebben meegemaakt,
  • mensen met een medische aandoening.

Vraag:

  • Mocht u de mogelijkheid tot het beschikbaar stellen van bedden overwegen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen?
  • Sponsoring is ook relevant door middel van collectes of op andere manieren
  • Mocht u mee willen denken en doen in het team, neemt u dan ook vooral contact op

EMAIL NAAR: kerkbed@gmail.com

Hartelijke groet,

Cor Ofman, Stap verder en Diversity House.

Coen van Loon, diaken RK kerk.

Ellen Siebring (Diaken Tituskapel Amsterdam West)

Margriet Valkman (Oosterparkkerk)

Pablo Eppelin (Wereldhuis)

Rikko Voorberg (PopUpKerk Amsterdam)

Peter Faber (Diaken, PKA)