CORONAVIERING op de drempel van de Stille Week 2021

Zondag 28 maart , aanvang 19.00 uur

Livestream, te volgen via de website van de St. Nicolaasbasiliek: www.nicolaas-parochie.nl

Ruim een jaar hebben we nu te maken met een pandemie die ons langzamerhand allemaal raakt, en ook alle generaties. We worden pijnlijk geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons leven. Maar wij ervaren ook de waarde, de kracht en de noodzaak van sociale contacten en solidariteit, van ontmoetingen, gebeurtenissen en verhalen die hoop kunnen geven en levensmoed.

De Raad van Kerken Amsterdam wil in een oecumenische viering ervaringen van kwetsbaarheid en van kracht, van angst en van hoop een stem geven. De stemmen van mensen in uiteenlopende levenssituaties, van jong tot oud. Wat heeft hen benauwd? Wat zijn hun angsten? Wat en wie geven hen moed en hoop en levenskracht? We leggen aan God voor wat ons hoog zit en putten hoop uit Bijbelteksten.

Er is ruimte voor persoonlijke intenties die verwerkt worden in een gedachtenismoment bij de voorbeden. U kunt uw intentie sturen naar coronaviering.raadvankerken@gmail.com

Er zijn bijdragen vanuit verschillende kerkelijke tradities, vertegenwoordigd in de Raad van kerken. Liturg is Marinus de Jong, een overdenking wordt uitgesproken door Bianca Groen-Gallant.