Kerkenpad naar de Bethelkerk

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
1 oktober 2019

Kerkenpad naar de Bethelkerk

Zondag 13 oktober zijn we te gast in de Bethelkerk in Tuindorp-Oostzaan in Noord.
De Bethelkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam.

De kerkdienst deze zondag heeft een bijzonder karakter. Het is Dankdag voor het gewas (ook wel oogstdienst genoemd). In de dienst wordt het H. Avondmaal gevierd. Voorganger is ds Trinus Hibma, al vele jaren verbonden aan deze gemeente.
De dienst begint om 10.00 uur. Adres: Plejadenplein 44 , 1033 VL  Amsterdam.
Voelt u zich vrij u aan te sluiten bij onze delegatie! Voor meer inlichtingen verwijzen we naar de vertegenwoordiger van de Raad van Kerken Noord, Foeke Westerveld, westo@hetnet.nl

Archief Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]