Kerkenpad naar de Bethelkerk

Zondag 13 oktober zijn we te gast in de Bethelkerk in Tuindorp-Oostzaan in Noord.
De Bethelkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam.

De kerkdienst deze zondag heeft een bijzonder karakter. Het is Dankdag voor het gewas (ook wel oogstdienst genoemd). In de dienst wordt het H. Avondmaal gevierd. Voorganger is ds Trinus Hibma, al vele jaren verbonden aan deze gemeente.
De dienst begint om 10.00 uur. Adres: Plejadenplein 44 , 1033 VL  Amsterdam.
Voelt u zich vrij u aan te sluiten bij onze delegatie! Voor meer inlichtingen verwijzen we naar de vertegenwoordiger van de Raad van Kerken Noord, Foeke Westerveld, westo@hetnet.nl