Zorgen om geweldsagressie in Nagorno-Karabach

Vanuit de Armeens-Apostolische Kerk, een van de lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam ontvingen wij het verzoek de nieuwe geweldsagressie rond Nagorno-Karabach, een Armeense enclave in Azarbeidjan, onder de aandacht te brengen, die af te wijzen en steun uit te spreken aan het Armeense Gemeenschap. Hieronder het bericht en de reactie van het Dagelijks Bestuur.

Mail van Vahan Avakian, vertegenwoordiger van de Armeens-Apostolische Kerk
aan Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam, dd. 8 oktober 2020

Sinds zondag 27 september worden Nagorno-Karabach en de Republiek Armenië aangevallen door Azerbeidzjan, dat bij zijn agressie op grote schaal wordt bijgestaan door Turkije. Er zijn bovendien Syrische jihadisten naar het conflictgebied gehaald om te vechten tegen het Armeense volk, met talloze dodelijke slachtoffers onder militairen en de burgerbevolking tot gevolg.

Het bloedvergieten duurt voort.

Vanmiddag werd door het Azerbeidzjaanse leger meerdere keren doelgericht de Kathedraal St. Gazanchetsots in de stad Shushi gebombardeerd. Het doelwit is dus niet allen het leger en de burgerbevolking, maar ook onze christelijke waarden.

Namens de Stichting St. Grigor Narekatsi Amsterdam en de Armeens-Apostolische Kerk Surp Hoki Amsterdam breng ik de gruwelijke oorlog onder de aandacht van DB en AV van RvK Amsterdam en vraag ik jullie, mijn collega’s met wie ik al vijf jaar samenwerk, de agressie van Azerbeidzjan en Turkije af te wijzen en uw steun uit te spreken aan het Armeense volk.

Met vriendelijke groet,

Vahan Avakian
Stichting Sint Grigor Narekatsi Amsterdam
Voorzitter
Bestuurslid Stichting Armeens-Apostolische Kerk Surp Hoki

PS: zie ook de

Reactie van het Dagelijks Bestuur dd 13-10-2020

Beste Vahan en de gemeenschap van de Armeens-Apostolische Kerk in Amsterdam,

Met excuses dat we niet eerder reageerden nu alsnog onze reactie op de mail die je op 8 oktober stuurde en de andere mails die je sindsdien ons hebt toegezonden.
Het is goed dat je jullie zorg en woede om het opnieuw uitgebroken geweld rond Nagorno-Karabach met ons delen.
Wij hadden al met zorg uit de media er kennis van genomen.
Wij weten van het politieke conflict omtrent Nagorno-Karabach, dat al eerder tot geweld heeft geleid. En we vinden het zeer ernstig dat nu het geweld opnieuw is losgebarsten,
met alle gevolgen die dat heeft voor de Armeense bevolking daar en voor de verwoesting die dat aanricht.
En wij betreuren dat de tijdelijke wapenstilstand naar de laatste berichten geen stand lijkt te houden.
Wij vinden het ook heel zorgelijk dat Turkije mee verantwoordelijk is voor deze nieuwe uitbarsting  van geweld.
Zoals hij dat eerder ook al heeft op andere plekken in het Midden-Oosten en rond de Middellandse Zee conflicten heeft aangescherpt.
Het lijkt erop dat Erdogan van het politieke conflict een religieus conflict maakt maken.
De foto van de gebombardeerde kathedraal is daar een aanwijzing voor.
Dat zou dan passen in de provocerende wijze waarop hij heeft gehandeld inzake de Hagia Sofia is Istanboel.
En het zou ook ernstig zijn als inderdaad Syrische Jihadisten ook actief zijn in het conflict.

Wij willen jullie laten weten dat wij deze vorm van agressie volstrekt afwijzen.
Wij leven mee in jullie zorg om de gevolgen van het opnieuw uitgebroken geweld voor de Armeense bevolking daar, onder wie naar wij vermoeden familieleden en bekenden van jullie.
Het is goed te vernemen hoe vanuit jullie gemeenschap niet alleen meegeleefd wordt,
maar ook een hulpactie op gang is gebracht.

Wij zullen jouw bericht vanavond nog doorgeven aan de leden van de Algemene Vergadering van de Raad.
En er in de volgende Nieuwsbrief aandacht aan besteden.
Daaraan onze reactie toevoegen. En daarnaast een oproep aan ieder doen om
in gebeden aandacht te vragen voor de Armeense bevolking daar en jullie gemeenschap hier
en te bidden voor een spoedige beëindiging van het geweld en totstandkoming van een rechtvaardige vrede.

Wij doen dat in ieder geval.

Hartelijke groet
in verbondenheid,
namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,

Henk Meulink, voorzitter

P.S.
Wij roepen iedereen op tot gebed voor de slachtoffers van het geweld dat tot op vandaag doorgaat
en voor de Armeense gemeenschap in Amsterdam en voor een spoedige totstandkoming van een rechtvaardigde vrede.
Het is goed u  via internet en andere media op de hoogte te stellen van alles wat met het al lang bestaande conflict rond Nagorno-Karabach en de nieuwste geweldsuitbarsting.
U kunt  aan de Armeense Gemeenschap een teken van meeleven en solidariteit sturen
door dit te richten aan Vahan Avakian: v.avakian@narekatsi.nl