Nieuws uit het netwerk en activiteiten

World House Bulletin nr. 1 – ‘All About Us’

De mensen van het Wereldhuis schrijven een digitaal bulletin. Zie :

http://wereldhuis.org/world-house-bulletin-first-issue/

Nieuw gezicht vluchtelingenwerk Kerk in Actie

Met een informatief symposium nam Geesje Werkman op 21 mei j.l afscheid van Kerk in Actie; zij gaat met pensioen. Haar opvolger bij Kerk in Actie is Karel Jungheim.

 

18 juni / 25 juni   Vluchtelingenzondag

Dinsdag 20 juni is de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag. De zondagen ervoor en/of erna, kunt u er aandacht aanbesteden. Vluchtelingenzondag. In een meditatie over Mattheüs 10:16-33 op de website van de Raad van Kerken (http://www.raadvankerken.nl/?b=4433)  legt ds. Anne Kooi een lijn van de ervaringen die we persoonlijk of als kerk hebben met ‘lijden’ naar vluchtelingen: we zijn met elkaar verbonden als ‘mede-ervaringsdeskundigen’. Gemeenten, diaconieën, ZWO-commissies wordt gevraagd aandacht te geven aan vluchtelingen, statushouders in hun gemeente of bewoners van een naburig AZC (Asielzoekerscentrum) en hen waar mogelijk te ontmoeten. Kerk in Actie is heel benieuwd naar uw ervaringen en activiteiten! Mail ze s.v.p. aan Karel Jungheim k.jungheim@kerkinactie.nl.  Ook de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) heeft materiaal dat kan worden gebruikt voor de eredienst. Kijk op www.ccme.be  (Engelstalig).

Zie ook de PDF bijlagen : GENSEC-2017-050 Commemoration Lost Lives (oproep) en GENSEC-2017-050 Commemoration Lost Lives_App (materiaal).

 

20 juni   Herdenking verdronken vluchtelingen – informatiemiddag Amsterdam –

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Kerk in Actie vraagt op de zondag na Allerzielen (dit jaar op 5 november) met andere organisaties aandacht voor hun lot, opdat hun namen niet worden vergeten. Op 20 juni (Wereldvluchtelingendag) om 15.30 uur bent u welkom bij een bijeenkomst bij de Protestantse Diaconie Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18,  ter voorbereiding van deze herdenking. We zullen op deze dag een `toolkit’ uitdelen met verschillende liturgiesuggesties en een draaiboek voor het organiseren van een herdenking in uw gemeente. Zie ook  www.allerzielen.eu.  Info: Karel Jungheim k.jungheim@kerkinactie.nl.

 

30 juni 13.00-22.00 uur  Basic Rights Festival Wereldhuis Amsterdam

Ook migranten zonder verblijfsvergunning hebben rechten ! Tijdens het Basic Rights Festival kun je meer leren over je rechten en hoe je die kunt realiseren. Mensenrechtenorganisaties zullen ingaan op hun mogelijkheden om basisrechten voor ongedocumenteerden te bevorderen. en er wordt een begin gemaakt van meer samenwerking tussen ongedocumenteerden in Nederland. Informatie : Annette Kouwenhoven, Wereldhuis a.kouwenhoven@diaconie.org en Rian Ederveen, Stichting LOS rian.ederveen@stichtlinglos.nl