Vluchtelingen

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken bestaat sinds de jaren ’80. Hij brengt aan de (lidkerken van) Raad van Kerken van Amsterdam en aan andere contacten in zijn netwerk signalen en adviezen uit over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam. Contact: Frans Zoer, secretaris en redactie Nieuwsbrief. frans.zoer@hotmail.com Anna Verbeek, redactie Nieuwsbrief. verbeek.anna@gmail.com Kerken en organisaties waarmee de Taakgroep regelmatig contact heeft:
 • Diaconie Amsterdam
 • Wereldhuis van de Protestantse Diaconie
 • Lutherse Diaconie Amsterdam
 • Stap Verder
 • Sant’Egidio
 • Diaconaal opbouwwerk PKA Oost
 • Keizersgrachtkerk (PKA)
 • Dominicusgemeente
 • De Nieuwe Stad, PKA-gemeente Zuidoost www.pgzo.nl
 • Stadsdiaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam
 • A.S.K.V.
 • Vrouwen tegen Uitzetting (VTU)
 • Casa Migrante
 • Jeanette Noëlhuis
 • Harriet Tubmanhuis
 • Werkgroep Vluchtelingen van de RvK
 • Stichting Landelijk ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
 • Kerk in Actie (PKA)
 • INLIA
 • Human Rights initiative
kerkasiel in de Waalse Kerk foto Pablo Eppelin, Wereldhuis (2019)