PiratenPartij – Nieuwe Amsterdammers

pag. 20 – h. 16 Nieuwe Amsterdammers

Vluchtelingen en ‘ongedocumenteerden’ zijn ook Amsterdammers. Het wordt tijd dat we ze ook zo gaan behandelen. Ieder mens heeft bovendien recht op vrije verplaatsing en onderdak, op voedsel en kleding, op werk en zorg. Amsterdam doet niet langer mee met het Nederlandse asielbeleid dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens schendt. In Amsterdam zou een vluchtkerk, vluchtgarage of vluchtkantoor niet nodig moeten zijn.

  • Alle Amsterdammers krijgen een ‘stadspaspoort’, waarmee ze bij lokale verkiezingen kunnen stemmen en gekozen worden. Ook vluchtelingen, ongedocumenteerden én expats kunnen dus stemmen en verkozen worden.
  • Vluchtelingen en ongedocumenteerden kunnen vanaf dag 1 aan het werk. Als je hier bent ben je Amsterdammer, en dan tel je mee.
  • Er komt een eenmalig ‘generaal pardon’ voor de duizenden ‘ongedocumenteerden’ die in Amsterdam zijn. Zij worden Amsterdammer. De gemeente zet zich vervolgens in om hen ook staatsburger te maken.
  • In alle AZC’s worden ‘Buurtkamers’ ingericht. Dit stelt de mensen in de buurt in staat om makkelijker met de nieuwe Amsterdammers om te gaan.
  • De gemeentelijke wooncoöporatie gaat actief huizen zoeken en bouwen voor nieuwe Amsterdammers.
  • Amsterdam gaat meer intensieve cursussen Nederlands bieden voor nieuwe Amsterdammers.
  • De verhoging van de griffierechten wordt in Amsterdam teruggedraaid. Vluchtelingen en ongedocumenteerden moeten altijd de gang naar de rechter kunnen maken, ook als ze weinig geld hebben. In Amsterdam blijft het recht op rechtsbijstand gehandhaafd. Juist voor mensen die het moeilijk hebben.

= = =

https://amsterdam.piratenpartij.nl/wp-content/uploads/sites/5/2018/01/PPA_Verkiezingscampagne-2018_digitaal_v5.1.pdf