2023 Brief aan programma-commissies van politieke partijen

26 organisaties, waaronder de Raad van Kerken Amsterdam (Taakgroep Vluchtelingen) stuurden een brief aan programma-commissies van politieke partijen, om aandacht te vragen voor ongedocumenteerden bij het schrijven van de partijprogramma’s voor de verkiezingen in november.

De organisaties wijzen op het belang van voortzetting van de LVV, de menselijke maat (discretionaire bevoegdheid en een commissie o.m. ten behoeve van hier opgegroeide jongeren), opvang voor zieke ongedocumenteerden, oplossingen voor staatlozen, en alternatieven voor de asielroute.

Lees de brief hier: https://rvkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/08/230728-Programmacommissies-brief-ongedocumenteerden.pdf

Bent u lid van een partij of ziet u kans om deze brief te verspreiden en bij programma-schrijvers onder de aandacht te brengen? Alvast hartelijk dank!