VOEDSELHULP AAN ONGEDOCUMENTEERDE VLUCHTELINGEN EN ARBEIDSMIGRANTEN

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
30 oktober 2020

VOEDSELHULP AAN ONGEDOCUMENTEERDE VLUCHTELINGEN EN ARBEIDSMIGRANTEN

Gianni da Costa werkt zich samen met vele vrijwilligers al maanden een slag in de rondte om nu ruim 700 vnl. Braziliaanse gezinnen wekelijks van voedselpakketten te voorzien. We herhalen de oproep om steun te geven, dat blijft hard nodig! U kunt helpen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. Stichting Regenboog Amsterdam onder vermelding van actie ongedocumenteerde Brazilianen.  

Voedselhulp aan Braziliaanse families

Met ‘ongedocumenteerden’ bedoelen we meestal vluchtelingen, van wie het asielverzoek is afgewezen. Maar Amsterdam kent ook grote aantallen mensen zonder verblijfsvergunning die hier als arbeidsmigranten jarenlang een vrijwel rechteloos bestaan leiden door hun diensten (voornamelijk schoonmaken) in de vorm van zwart werk aan te bieden aan Nederlanders. Ondanks hun rechteloosheid besluiten ze toch in Amsterdam te blijven – om allerlei redenen. Sinds het begin van de coronacrisis zijn tienduizenden van hen in de problemen gekomen.

Gianni da Costa, diaconaal opbouwwerker, coördineert voedseldistributie aan ong. 700 gezinnen. Lees zijn oproep tot steun: https://rvkamsterdam.nl/2020/09/18/voedselhulp-aan-braziliaanse-families/

In een documentaire van AT5 en De Balie (ruim 18 minuten) vertelt o.a. Gianni da Costa over de woekerprijzen die mensen zonder papieren moeten betalen voor onderverhuurde sociale huurwoningen. Zie: https://debalie.nl/live-journalism/sociale-huurwoningen-tegen-woekerprijzen-onderverhuurd-aan-ongedocumenteerden/ Het maakt duidelijk hoe vreselijk moeilijk het wordt wanneer inkomsten wegvallen.

Ook het Rode Kruis deelt voedselhulp uit in Nederland: ’25.000 mensen verkeren in een noodsituatie’. Lees: https://www.trouw.nl/binnenland/rode-kruis-deelt-voedselhulp-uit-in-nederland-grootste-hulpoperatie-sinds-de-watersnoodramp~b550df03/ Het Rode Kruis richt zich hiermee met name op mensen zonder papieren.

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: