Partij voor de Dieren – Zorgzaam Amsterdam

pag. 20 – De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.

pag. 21 – Vluchtelingen worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zo snel mogelijk te integreren. Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk.

pag. 22 – De gemeente biedt kleinschalige opvang aan vluchtelingen, gespreid over de gemeente. Om de sociale cohesie niet te ontwrichten, is het aantal vluchtelingen dat gehuisvest wordt nooit meer dan een kwart van het aantal inwoners voorafgaand aan de opvang. Statushouders worden geholpen om zo snel mogelijk te integreren. De gemeente ondersteunt inburgering en het leren van de taal.

pag. 22 – De capaciteit van de bed-bad-brood-regeling voor mensen die uitgeprocedeerd zijn over hun asielaanvraag en mensen die ongedocumenteerd zijn, wordt indien nodig uitgebreid.

https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/data/files/2018/02/PvdDverkiezingsprogrammaAmsterdam_def-0a305d93.pdf