Nieuwe instroom vluchtelingen

Feiten en cijfers over vluchtelingen zijn o.m. te vinden op:  https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers

Zie voor activiteiten van kerken voor vluchtelingen uit de nieuwe instroom ook de website van http://www.kerkenhelpen.nl